Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

plas

Der samles i dag meget plastik, fiskenet og andet affald op fra havene omkring de danske havne, og både det affald og almindeligt driftsaffald fra fartøjerne genanvendes ikke godt nok. Det mener en række aktører i branchen i hvert fald, og de går nu sammen om et nyt projekt med store ambitioner på miljøets og naturens vegne.

Det er brancheorganisationerne Danske Havne og Danmarks Fiskeriforening, der sammen med Hjørring Kommune og ikke mindst seks havne i Vest- og Nordjylland, der står bag projektet.

Vil minimere forbrænding og deponi
Projektet går først og fremmest ud på at øge genanvendelsen af det affald, som særligt fiskere i dag får op fra havet og typisk afleverer på havnen. Det drejer sig om mange hundrede ton affald om året, men i dag er det langt fra det hele, der kan genanvendes, og derfor ryger meget af det derfor enten til forbrænding eller i deponi, og det er det, aktørerne bag projektet gerne vil minimere.

 ”Det er et stort projekt, vi skal løfte, for der er i dag meget affald, som ingen kan genanvende, og det er ikke godt for nogen, at det bare brændes af eller ender i deponi i jorden. Derfor er vi utroligt glade for, at projektet har både havne, fiskere og en nordjysk kommune bag sig, så vi er mange gode kræfter, der arbejder i samme retning.” Det forklarer Peter Nymann, der er teknisk chef på Hanstholm Havn, som har været blandt initiativtagerne til projektet sammen med blandt andre Hirtshals Havn. Han fortsætter:

”Det handler om, at både havnene og fiskerne – og selvfølgelig kommunerne – har en fælles interesse i, at vi gør området så bæredygtigt som overhovedet muligt. Havene er jo både en del af vores og fiskernes arbejdsplads, så derfor har vi en stor interesse i, at de også bliver så rene som muligt – og når vi finder affald deri, skal det genanvendes så godt som muligt.”

Fiskere med stor interesse for genanvendelse
Danmarks Fiskeriforening er også blandt initiativtagerne, og derfra lyder det, at der naturligvis støttes op om et projekt, som skal være med til at holde havene rene og få endnu mere af det opfiskede affald genanvendt på en ordentlig måde.

“Fiskerne oplever problemet til havs hver dag, og de sætter pris på, at de kan aflevere affaldet i havnene, og at de ved, at affaldet bliver håndteret. Derfor har vi også en interesse i at samarbejde med havnene for at sikre en bedre genanvendelse af det affald, der bliver taget med i land,” fortæller Sofie Smedegaard Mathiesen, der er biolog i Danmarks Fiskeriforening.

Aktørerne bag projektet har haft nogle indledende møder, og det kommende arbejde går nu ud på at få afklaret, hvilke barrierer der hindrer bedre genanvendelse, få nye partnere med, som har viden om, hvordan man i højere grad kan genanvende affaldet, og ikke mindst at få synliggjort problemet med affald i havene.

Danske havne går generelt i grønnere retning
Ifølge brancheorganisationen Danske Havne er initiativet meget sigende for, hvordan stemningen i branchen generelt går i en grønnere retning for tiden:

”Vi oplever, at vores medlemmer – altså erhvervshavnene rundt omkring i hele Danmark – er meget optagede af den grønne omstilling. De ved godt, hvad klokken er slået, og de tænker både på miljø og forretning, og så finder vi nok næppe nogen, der er gladere for vores have end dem, der arbejder med dem til dagligt,” siger Tine Kirk Pedersen, der er direktør for Danske Havne. Hun fortsætter:

”Vi har været med til at sætte dette projekt i gang, fordi vi kan se, at der er et behov for, at vi sammen finder ud af, hvordan vi genanvender affaldet fra havene bedre. Det er godt for miljøet og naturen, og det er godt for de forretningsdrivende, der måske kan få noget ud af genanvendelsen. Det er win-win for alle.”

Fakta: Deltagere i projektet
Danske Havne
Danmarks Fiskeriforening
Hjørring Kommune
Hansholm Havn
Hirtshals Havn
Skagen Havn
Thyborøn Havn
Thorsminde Havn
Hvide Sande Havn

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen