Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

thumbnail

GRØN INVESTERING: Ifølge Cruise Industry News’ årlige liste ‘ The global cruise ship orderbook lists’, ser det ud til at flere og flere krydstogtskibe kommer til at anvende LNG i fremtiden. Alligevel handler debatten herhjemme om, hvorfor danske havne ikke investerer i landstrømsanlæg. ”Grønne investeringer handler også om timing,” lyder det fra Thomas Bendtsen, CEO for Rønne Havn A/S.

Thomas Bendtsen, CEO for Rønne Havn A/S

Af Vicki Johansen, Presse- og kommunikationsansvarlig hos Rønne Havn A/S

”Alle skal bidrage, hvis det skal lykkes – lige fra erhvervet selv til staten og selvfølgelig kommunerne. Det kan eksempelvis være værd at se på mulighederne for at koble krydstogtskibene på havnens el-net, så de kan slukke motorerne under besøg,” udtalte miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen i en pressemeddelelse tidligere i år.

”God ide”, lød meldingen fra organisationen Danske Havne, der dog foreslog at sagen bliver løftet til europæisk-/internationalt niveau, så alle havne og rederier arbejder efter ens regelsæt og standarder:

”Vi skal have sikret ens regler og rammevilkår for al krydstogt i Europa. Vi ligger godt til i Danmark, når det kommer til den grønne omstilling, og vi vil derfor gerne have de andre europæiske lande med, for det er en fælles udfordring, vi har i EU. Vi opfordrer derfor den danske regering til at tage dette vigtige spørgsmål med til de kommende møder i EU-regi, så vi sammen med andre lande kan løfte sagen bedre,” udtaler Tine Kirk Pedersen, direktør for Danske Havne, i en pressemeddelelse.

Hos Rønne Havn A/S er man enig i udmeldingerne fra Danske Havne:

”Rønne Havn er jo ikke en turn-around-havn, som de helt store transit-havne i Europa. Skibene ligger max i 8 timer hos os, hvorefter de sejler igen. Hvis vi eksempelvis skal investere i et landstrømsanlæg, så skal vi jo være sikre på, at de forskellige krydstogtskibe reelt kan tage imod strømmen eller har den tekniske løsning der gør, at de reelt kan benytte det anlæg, vi eventuelt har investeret i. Det er ikke tilfældet i dag, da der ikke er udviklet en fælles international landstrøms-standard som alle krydstogtskibe anvender. Derfor giver det nemlig rigtig god mening, at løse problemet på internationalt- og europæisk plan, så ingen havne investerer millioner af kroner i løsninger og brænder inde med et anlæg, som ender med ikke at blive anvendt,” udtaler Thomas Bendtsen, CEO for Rønne Havn A/S, der maner til besindighed:

Ønsker rederierne landstrøm eller LNG?

”Hvis vi eksempelvis har 50 anløb årligt i løbet af sommerhalvåret a 8 timers varighed, så er det vores opgave som havnevirksomhed at vurdere, hvilken investering der er mest lønsom og værdiskabende set i forhold til miljøpåvirkningen. Nu har vi for eksempel investeret i spildevandsanlæg og endnu en ny el-bil. Vi er godt på vej. Men sagen vedr. landsstrøm skal håndteres på internationalt- og europæisk niveau, så vi kan få nogle fælles standarder for den grønne krydstogtturisme. For hvis nye tal afslører at fremtidens krydstogtskibe bliver bygget til LNG-anvendelse, så er det jo meningsløst at fyrer millioner af kroner efter landstrømsanlæg. Så ender det jo med at havnene investerer i den forkerte løsning, hvorefter vi efterfølgende ikke har råd til at investere når branchen ’finder den fælles løsning’,” slutter Thomas Bendtsen.

Kilde: https://www.cruiseindustrynews.com/cruise-news/cruise-ship-orderbook.html

Fakta:

Oplysninger fra Cruise Baltic afslører, at det pt. kun er hvert 5 krydstogtskib i vores region, som kan modtage landstrøm.

Fakta:

Rønne Havn A/S er, i samarbejde med entreprenørvirksomheden Per Aarsleff A/S samt VG Entreprenør A/S, ved at lægge sidste hånd på første fase af det 150.000 kvadratmeter nye havnebyggeri. 1. juni 2019 overtager havnen sin 300 meter multipurpose-kaj og kan allerede fra den sommersæson modtage krydstogtskibe på op til 350 meter, som følge af forbedret infrastruktur. I oktober 2019 er hele byggeriet færdigt.

Byggeriet har banet vejen for, at Rønne Havn A/S er blevet valgt til udskibningshavn, når den 600 mW store havvindmøllepark på Kriegers Flak skal etableres fra 2020.

Udover et stærkt forbedret manøvrerum, 11 meters vanddybde og en solid ydre bryder til at skærme for vind og vejr – så kommer Rønne Havn A/S dels til at modtage flere større krydstogtskibe fremover og dels til at huse vindmølle-dele på det store projektareal.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen