Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Brancheorganisationen Danske Havne, der repræsenterer landets erhvervshavne, har kortlagt landets havne for at få et overblik over, hvor mange der egentlig er involveret i det danske vindeventyr. Resultatet viser, at 25-30 havne allerede i dag har vindenergi som forretningsområde, og endnu flere vil få det i løbet af bare få år, vurderer brancheorganisationen.

De danske havne har de seneste ti år fået en central rolle i det såkaldt danske vindeventyr, der herhjemme allerede i dag ifølge Wind Denmark beskæftiger omkring 33.000 personer, og som vil vokse betragteligt de kommende år.

”Vindeventyret griber om sig, og de danske havne har særligt de seneste år udviklet det til et kraftigt stigende forretningsområde. Og når vi kortlægger havnenes rolle i vindeventyret, viser det tydeligt, hvor meget det betyder ude i landet. Vores gennemgang viser, at 25-30 havne allerede i dag har vindenergi på programmet, og det vil kun stige i fremtiden, når havvind får en endnu mere fremtrædende rolle i dansk energiproduktion,” siger Tine Kirk Pedersen, der er direktør i Danske Havne.

Bredt spændende forretningsområder
Arbejdet med vindenergi spænder bredt i de danske havne. Esbjerg Havn er selvfølgelig helt i front, da den er verdens førende inden for havvind, og som eksempel er mere end 80 procent af den havvindkapacitet, der er installeret i Europa i dag, udskibet fra Esbjerg. Flere og flere andre steder i landet er der nu opsat vindmøller på havnene, hvilket giver grøn strøm til både havn og by, og derudover bruges eksperter fra danske havne i blandt andet Asien, når nye havvindmølleparker skal projekteres og udvikles.

”Grenaa Havn sender eksperter på vidensdelingsopgaver til Asien, fordi deres viden er eftertragtet. Nye vindmøller på Hirtshals Havn har på få måneder gjort ikke bare havnen men hele byen til en el-positiv energiby. Der udskibes dele til vindmøller fra mange steder som Aabenraa Havn, Nakskov Havn og Fredericia Havn bare for at nævne nogle stykker. På Lindø Port of Odense producerer de verdens største naceller til vindmøller, og på Aalborg Havn har de et kæmpestort testcenter. Det foregår i alle dele af landet, og det er kun på vej frem,” siger Tine Kirk Pedersen og supplerer:

”Derudover vil jeg også gerne fremhæve Hvide Sande Havn, der er valgt som drifts- og vedligeholdelsescenter for Danmarks næste og største havmøllepark Horns Rev 3 i Nordsøen, Ørsted vil bygge en gigantisk vindmøllepark ud for Rønne Havn, og Klintholm Havn på Møn skal være servicehavn for den store havvindmøllepark Kriegers Flak. Det er i øvrigt steder, hvor den slags opgaver forholdsmæssigt fylder enormt meget og har en virkelig positiv effekt på hele lokalområdet og oplandet, fordi det i høj grad understøtter den lokale beskæftigelse.”

Stort europæisk potentiale
I Danmark står der i dag mere end 4.000 vindmøller på land og 500 på havet, viser tal fra Wind Denmark. Med energiaftalen fra 2018 besluttede Folketinget, at Danmark fortsat skal udbygge med vindenergi på land og især på havet fremadrettet. Mere og mere flyttes nemlig ud på vandet, da havvind er langt mere energieffektivt. Antallet af vindmøller på land ventes således at falde med omkring 50 pct. frem mod 2030, mens langt det meste af det kommende byggeri vil ske i kæmpestore havmølleparker i Nordsøen og i Østersøen. Det vurderer Wind Denmark, der er vindmølleindustriens brancheorganisation.

Men det er de danske forhold. Ser man bredere mod resten af Europa, ser potentialet endnu større ud:

”Der er bestemt også den europæiske vinkel. I Danmark kommer omkring 15 procent af strømmen fra havvind, viser tal fra Dansk Energi. Men på EU-niveau er det kun to procent. EU-Kommissionen har tidligere vurderet, at kapaciteten af havvind som minimum skal 20-dobles, hvis målet om et klimaneutralt Europa skal nås i 2050. Det viser altså, at der er et enormt potentiale, og der er det vigtigt, at Danmark fortsat er i spidsen. Vores havne spiller altså allerede i dag en store og afgørende rolle i vindeventyret, men det kan blive endnu større i fremtiden, hvis vi holder fokus, og investeringerne følger med,” afslutter Tine Kirk Pedersen.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen