Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Hanstholm Havn fra luften.
Hanstholm Havn fra luften.

Et Fiskeriets Hus, et Showroom for Fiskeriet, nye tanker om Kai Lindbergs Gade og et kunstprojekt sammen med Statens Kunstfond er de fire store udviklingsbolde, som en ny styregruppe jonglerer med og vil realisere i de kommende år.

Hanstholm Havn har taget initiativet og står i spidsen for den nye styregruppe, som er bredt sammensat af repræsentanter fra havnens og byens mange aktører.

Havnedirektør Nils Skeby forklarer:

De nye udviklingsprojekter skal løftes af havn og by i fællesskab, og derfor har vi samlet et stærkt hold af aktører, som vil Hanstholms udvikling. Alle vi har spurgt, har sagt ja med det samme, og det tolker jeg sådan, at både by og havn er parate til at sætte alt ind for at skabe en ny fortælling, et nyt image og en ny udvikling i Hanstholm.

Styregruppens titel er ”Styregruppen for udvikling af samspillet mellem by og havn i Hanstholm” og blandt styregruppens medlemmer er udover Hanstholm Havn også Hotel Hanstholm, Spar Købmanden, Borgerforeningen, Hanstholm Rådet, Centerforeningen, Thy Detailforum, Thy Erhvervsforum, Mit Thy, Museum Thy, Hanstholm Fyr, Det gamle Røgeri, Eksportørforeningen, ”De vindblæste” (en flok tilflyttere og tilbageflyttere), Hanstholm Idrætsforening og så får det kommende Hanstholm Maritime Råd også en plads i styregruppen. Til at lede styregruppen og processen har Hanstholm Havn bedt rådgiver Jeanette Lund Houe om at være projektleder.

Styregruppen har netop holdt sit første møde og har nedsat arbejdsgrupper omkring de fire udviklingsprojekter. Tre af projekterne er så modne, at de er klar til at blive realiseret.

  • Fiskeriets Hus handler om at etablere et nye stort kontorhus på Hanstholm Havn. Ideen er at skabe et nyt, moderne hus til eksisterende og kommende videns- og informationsarbejdspladser. Huset skal tage Havnen ind i det 21. århundrede og udover at Hanstholm Havn vil have kontor der, tilbydes andre også at have kontor der med fælles faciliteter som mødelokaler, kantine/restaurant mm. Det kommende ”Showroom for Fiskeriet” kan også være i en del af bygningen. Der er allerede udarbejdet et foreløbigt prospekt for Fiskeriets Hus i samarbejde med LOOP Arkitekter.
    Arbejdsgruppen vil i den kommende tid arbejde med at finde en konkret placering og derefter skal der være dialog med mulige lejere og arbejdes med finansieringen.
  • Showroom for Fiskeriet er en ny turistattraktion på Hanstholm Havn, som handler om at guide de mange turister sikkert rundt på havnen. I samarbejde med Realdania er der udarbejdet et prospekt, der viser, hvordan havnen via markeringer på tage og havneområdet kan blive en turistattraktion i sig selv. Ved enkle greb kan turisterne færdes sikkert på egen hånd, og der skal tilbydes guidede ture og havnerundfart. Som kronen på værket skal der indrettes et fysisk udstillingsrum med mulighed for køkken, hvor der kan tilberedes fisk og hvorfra aktiviteterne kan udgå fra.

Arbejdsgruppen vil i den kommende tid arbejde med, hvordan Showroomet skal præsenteres for lokalpolitikerne og hvordan det skal finansieres.

  • Kai Lindbergs Gade er den centrale gade på Havnen i Hanstholm og der er brug for et løft, for at gøre området interessant for nye investorer og turister. Ideen er at se på, hvordan gaden både kan forskønnes og udvikles. Denne arbejdsgruppe er i den indledende fase og vil i første omgang se på eksempler fra andre havnebyer og brainstorme på nye muligheder for den centrale gade.
  • Kunstprojektet ledes af kurator og kunsthistoriker Signe Højmark, der tidligere har arbejdet med Land-Shape i 2015 i byen og senest på Hanstholm Fyr. Statens Kunstfond og Hanstholm Havn stiller med midler til et skitseprojekt, der for eksempel kan fokusere på synergi mellem by og havn, at styrke fællesskabet og øge turismen.Der udvælges tre kunstnere til at komme med et skitseprojekt og en af dem vælges til det endelige projekt. Herefter skal der fundraises til det konkrete kunstprojekt. Arbejdsgruppen bistår Signe Højmark i processen.

Havnedirektør Nils Skeby deltager selv i arbejdsgrupperne, da det er afgørende for ham, at de store udviklingsprojekter kommer på skinner og bliver realiseret.

Han siger:

Vi står overfor nogle vigtige, og afgørende år for Hanstholm. Vi har nu en fuldt udbygget havn og har derudover lanceret en vækstplan. Samarbejdet med byen og styrkelsen af turismen er et andet ben, hvor jeg sætter alle sejl til at Hanstholm rykker op i en anden liga. Vores mål er at blive den førende fiskerihavn i Danmark, som formår at sætte fiskeriet og havnen i samspil med byen på en ny måde.

Nils Skeby ser et kæmpe potentiale i samspillet mellem by og havn og ser frem til et energisk og positivt samarbejde med de mange aktører i byen: – Jeg pointerede på styregruppens møde, at tingene her ikke bare bliver ved snakken. Nu sker det, siger han.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen