Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

ESPO-logo

På baggrund af Italiens og Spaniens beskatning af havne har EU-Kommissionen vedtaget at ændre deres skattesystemer for beskatning af havne. Kommissionen underrettede officielt begge lande omkring kommissionens bekymringer i forhold til deres ordninger for beskatning af havne.

Bekymringen går på, at italienske og spanske havne ikke betaler selskabsskat som andre virksomheder i landene.

Da havneafgiftsordningerne i Italien og Spanien eksisterede forud for ikrafttrædelsen af EU-traktaten, betragter Kommissionen undtagelserne som “eksisterende støtte”. Havne, der har modtaget ”eksisterende støtte” i strid med EU’s statsstøtteregler, er ikke forpligtet til at tilbagebetale støtten.

Kommissionen fortsætter undersøgelsen af beskatning af havne i andre medlemsstater, hvilket også inkluderer danske havne.

Danske Havne vil følge sagen tæt i den kommende tid både i regi af ESPO samt andre relevante netværk.

For yderligere spørgsmål kontakt erhvervspolitisk konsulent, Tue Robi Jensen, trj@danskehavne.dk

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen