Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Fødevareministerens milliardaftale styrker ikke fiskeriet og danske industrijob, som økonomiske ministre ellers har fokus på. Danske Havne og fiskeriorganisationerne har anbefalinger klar til en dansk styrkeposition på fiskeriet.

Regeringens økonomiske ministre har i november kommunikeret, at der skal gøres mere for at fastholde danske industrijob. På samme tid har fødevareministeren offentliggjort en milliardaftale for dansk fiskeri uden fokus på danske industriarbejdspladser i fiskeriet, international konkurrence om råvarer og eksport. Danske Havnes spørgsmål er: Har de økonomiske ministre glemt at tale med fødevareministeren?

Fiskeri er en dansk styrkeposition

Styrkepositionen fisk står for 20 mia. kr. og 14 pct. af den årlige fødevareeksport. Førstehåndsværdien, dvs. når fisken landes i danske havne, har en værdi på godt 4 mia. kr. Den værditilvækst sker kun ved, at fisken tilføres værdi i dansk produktion. Men der er pres på fiskeindustriens økonomi, og det er svært at få nye fiskere eller generationsskiftet gamle fartøjer. Danske fiskerihavne investerer i moderne infrastruktur og effektive faciliteter, så kvaliteten er i top fra kaj til videre behandling. Men der skal være nogen til at tage imod råvarerne. Derfor efterspørger Danske Havne en konkret vækstplan for fiskeriet.

Redningskrans til industrijob

I marts 2012 sagde daværende fødevareminister Mette Gjerskov: ”Der er brug for at gavne beskæftigelsen i fiskerierhvervet og de danske yderområder.” Det er derfor skuffende, at der fortsat ikke er politisk vilje til at sikre en dansk styrkeposition på fiskeriet med rammer, der fastholder og tiltrækker virksomheder. Eller vilje til omstilling af gamle erhvervsområder til nye aktiviteter.

Fødevareministeren har ellers selv inviteret Danske Havne og danske fiskeriorganisationer til komme med anbefalinger til en vækstplan, da fiskeriet ikke indgik i regeringens vækstplan for fødevarer. Organisationerne bag VækstTeam FISK ønsker og forventer, at vækstplanen kan indgå i regeringens samlede vækstprogram.

EU-midler går til administration

Formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen, har udtalt, at det er noget flot, når fødevareministerens fiskeriaftale fremhæver, at der afsættes 1,3 milliarder kroner til fiskeriet.

”For dykker man ned i tallene, er der nærmere tale om 200 millioner kroner til fiskerne. Til gengæld er der 100 millioner til akvakultur, mens den resterende milliard kroner mere er penge, der flyttes rundt mellem offentlige kasser til blandt andet kontrol, administration og dataindsamling. Det er jo ikke penge, fiskerne får i hånden,” siger Svend-Erik Andersen.

Det er et uforklarligt stort beløb, der ikke kommer nogen direkte styrkelse af fiskeriet ud af. Danske Havne kan kun opfordre fødevareministeren til at koordinere sine politiske aftaler med resten af regeringen, således at der er fokus på vækst også i fiskerisektoren. Første skridt kunne være lancering af en vækstplan for fiskeriet, så vi kommer væk fra nostalgiens blå kuttere og hobbyfiskeri.

Fiskeriaftalen er vedtaget af regeringen, Dansk Folkeparti, De Konservative, Enhedslisten, SF og Venstre. Der skal forhandles en ny aftale i 2017 for årene 2017-2020.

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne.

Dansk fiskerieksport.jpg
Kilde: Peter Hermann – bragt i Jyllands-Posten
den 26. november 2014

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen