Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

DH-19-4-2016-117

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt blev interviewet af Danske Havnes direktør Gitte Lillelund Bech på scenen under Danske Havnes havnekonference 2016 i DGI Byen tirsdag den 19. april 2016. Temaet var ”Omstillingsparate havne i et marked i forandring”.

”Jeg vil gerne behandle alle ens, og det kan jeg kun gøre ved at behandle alle forskelligt,” sagde transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt som indledende kommentar. Ministeren fremhævede til eksempel, at det at drive en havn i Thyborøn ikke er det samme som at drive havn i Fredericia.

”Det stemmer overens med min erfaring fra havnene. Når du har set én havn, så har du set én havn,” siger direktør Gitte Lillelund Bech, ”det er derfor vigtigt, at rammen for at drive havn tager hensyn til forskelligheden.”

Er der politisk fokus på at flytte mere gods fra vej til sø?
”Vi skal holde os for øje, at vi skal ud at se på det led, som benytter havnene – speditører og lastvognchauffører – og vi skal sammen finde en model, hvor det kan betale sig at bruge havnen. Det er fornuftigt at flytte noget væk fra veje for at gøre plads til noget andet,” svarede ministeren på spørgsmål fra salen om politisk fokus på at få mere gods ad søvejen.

Hans Christian Schmidt berørte også spørgsmålet om store og små havne. ”Skal vi have store eller små havne? Skal alle have en erhvervshavn? Vi skal have en balance i det. Det er ikke noget, som jeg som minister skal beslutte, men noget vi måske sammen kan lave en strategi for, men den endelige beslutning sker lokalt ud fra det lokale erhverv, behov og muligheder,” sagde ministeren.

”Det er i tråd med Danske Havnes oplevelse af, at havnene specialiserer sig og gør det til en konkurrenceparameter. Det er den rigtige udvikling,” fremhævede Gitte Lillelund Bech.

Statslig støtte til havnes infrastruktur
”Vi har blå og sorte veje. Når nye togstationer, metro og letbaner er en statslig opgave, er det naturligt at tænke, at investering i et par havne er det samme. Men det er det ikke. Det er noget, som skal italesættes,” pointerede ministeren.

”Derfor skal havnene hjælpe politikere med at huske på vigtigheden af de blå motorveje. Havne er trods alt ikke det første, som politikere tænker på, når de vågner om morgenen,” replicerede Gitte Lillelund Bech.

Som afslutning konkluderede ministeren, at Danske Havne har et godt navn på Christiansborg.

”Der bliver lyttet. Sørg for at forventningsafstemme med politikerne og at blive ved med at formidle det gode budskab,” afsluttede Hans Christian Schmidt.

Se et interview med transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt, som Danske Havne lavede efter ministerens deltagelse i konferencen. Se det her

Læs flere nyheder fra Danske Havne her.

DH-19-4-2016-117
Kilde: Pressefotograf Ole Bo Jensen

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen