Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

ok-Gøteborg-Havn

Ny rapport fra International Transport Forum konkluderer, at havne kan spille en stor rolle i at transformere skibsfarten til at blive en endnu grønnere transportform.

Foto af Gøteborg Havn, én af de havne som har indført en miljørabat for bestemte skibe.

International Transport Forum har med rapporten ’Reducing Shipping Greenhouse Gas Emissions’ undersøgt, hvordan havnebaserede incitamenter kan hjælpe til at reducere skibsfartens udledning af drivhusgasser.

Skibsfarten står for omkring 2,6 procent af den samlede udledning, men frem mod 2050 vil dette tal blive fordoblet, hvis der ikke gøres noget for at gøre skibsfarten mere miljøvenlig. Mange af de mulige tiltag går på at ændre skibes design og drift, men havne kan også spille en vigtig rolle.

Allerede i dag anvender 28 af de 100 største havne økonomiske incitamenter for at få skibsfarten til at nedsætte udledningen af drivhusgasser. Det sker, ved at miljøvenlige skibe oplever en reduktion af havneafgiften.

Antallet af havne der anvender økonomiske incitamenter er lavt, og det er knap 5 procent af de anløbne skibe, der drager fordel af ordningen. Derudover skriver ITF i rapporten, at prisforskellen mellem mest og mindst miljøvenlige skibe er lave. Kun mellem 5-20 procent.

Selvom ordningen, i sig selv, endnu kun bidrager med et lille incitament for rederier til at købe mere miljøvenlige skibe, så skriver ITF i rapporten, at havne kan spille en kæmpe rolle med skibsfartens transition til mere miljøvenlig transport. Havnene kan især spille en rolle ved at indføre et ’forureneren betaler’ princip, nævner rapporten og tilføjer, at indsatsen omkring overvågning, rapportering og verificering skal øges for at blive klogere på betydningen af havnenes indsats.

Udbred havnebaserede incitamenter

En udbredelse af økonomiske havnebaserede incitamenter kan blive mere effektiv, hvis flere havne og skibe blev inkluderet i ordningen. Det konkluderer rapporten fra ITF, som også uddyber, at økonomiske tiltag fra havne skal opfølges med incitamenter for bedre tildeling af kajpladser og prisdannelse på CO2 udledning.

En større prisforskel mellem skibe baseret på deres miljøvenlighed vil være med til at drive forandringen og hjælpe den maritime sektor til, endnu hurtigere, at blive miljø venlig.

Læs hele rapporten her

For mere information kontakt miljøkonsulent i Danske Havne, Kasper Ullum, på ku@danskehavne.dk

Se flere nyheder fra Danske Havne her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen