Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Direktør Gitte Lillelund Bechs seneste havnebesøg bød på input om udfordringer for by-havne, en opfordring til øget fokus på Motorways of the Sea og en mulig genetablering af spritruten til Tyskland.

CMP AB
I CMP AB fremhævede adm. direktør Johan Röstin bl.a. de udfordringer og muligheder, en tværnational konstruktion som CMP AB giver. Derudover talte Gitte Lillelund Bech og Johan Röstin især om krydstogtsområdet og de udfordringer, det kan give. Endelig diskuteredes sammenhængen mellem by og havn, herunder mulighed for byudvikling. By og havn er hinandens forudsætninger, men udvikling af både byg og havn skal ske på en måde, der gavner begge parter.

Køge Havn
I Køge Havn kan direktør Thomas Kampmann notere sig et rekordoverskud på 8,3 mio. kr. i 2013. Efterspørgslen på arealplads er høj, så Køge Havn er i fuld gang med at realisere sine udvidelsesplaner. Gitte Lillelund Bech hæftede sig ved besøget ved, at Køge Havns resultater viser, at det er en rigtig god ide at samtænke forskellige transportformer. Samtidig er Køge Havn er et godt eksempel på en havn, hvor det kan lade sig gøre at tænke forretningsmæssigt langsigtet, når man taler havneudvikling.

3 havne på Fyn
De tre havnebesøg på Fyn: Odense, Assens og Faaborg havne viste bredden i Danske Havnes medlemsskare. Her er der tale om tre meget forskelligartede havne.

Odense Havn
Odense Havns overtagelse af Lindø Industripark i januar 2014 er stadig i høj grad i fokus. Her var det interessant at høre adm. direktør Carsten Aa forklare, hvordan havnen håndterer erhvervsudvikling som en storhavn.  Det var også interessant at drøfte den videre udvikling af Motorways of the Sea og hele tankegangen om at sætte fokus på den positive fortælling om at få godset ud at sejle. Godstransport til vands er og bliver den mest miljørigtige transportform, der samtidig er trængselsfri.

Assens Havn
I Assens Havn tog havnechef Ole Knudsen og bestyrelsesformand Bodil Boesgaard imod Gitte Lillelund Bech. Her blev der bl.a. talt om, hvor blandet en landhandel havnen kan være samtidig med, at havnen skal bidrage til byens vækst. Assens Havn er også en bynær havn, hvilket kan medføre visse udfordringer, der løbende skal takles, og det fik Gitte Lillelund Bech et godt indblik i.

Faaborg Havn
I Faaborg Havn fortalte havnemester Lasse Olsen om hans arbejde med at øge antallet af krydstogtsanløb på Faaborg Havn og den mulige genetablering af ruten Faaborg–Gelting, som en lokal forening påtænker. Faaborg Havn er også en havn med en bred vifte af aktiviteter, og en af de største udfordringer nu er, at slagteriet, der er en af havnens store lejere, sandsynligvis lukkes inden for de kommende år.

Alle besøgene i medlemshavnene var super gode besøg, og alle gav det med, som var tiltænkt – nemlig gode ideer at arbejde videre med.

For mere information. Kontakt Gitte Lillelund Bech, Danske Havne.

Gitte Lillelund Bech - fotograf Jakob Carlsen.jpg
Kilde: Fotograf Jakob Carlsen

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen