Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Hans Christian Schmidt på havnedagen

Det var en veloplagt transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt, der bød velkommen til en dag i havnenes tegn med drøftelser med masser af havnerepræsentanter samt øvrige interessenter fra Det Blå Danmark. Efter en indledning, hvor ministeren lovede at bruge dagen til at lytte, fortsatte dagen med gennemgang af baggrunden for den eksisterende havnelov ved formanden for Havnelovudvalget 2010-2011, Orla Grøn Pedersen (se anden artikel), paneldiskussion om havnenes udviklingsmuligheder eller mangel på samme og endelig en række gruppedrøftelser blandt alle interessenter.

Specielt var det værd at bemærke, at ministeren i sine afsluttende bemærkninger på havnedagen konkluderede, at han vil indkalde transportordførerne til en nærmere drøftelse af ændringer af havneloven med fokus på: 1) at såfremt erhvervshavnene skal kunne udvikle sig lige, kan det tænkes, at de skal behandles forskelligt afhængig af, om der er tale om lokalt erhvervscenter eller nationalt transportknudepunkt, 2) mulighed for at igangsætte pilotprojekter, hver havne kan ”frisættes” fra dele af havneloven, samt 3) mulighed for at revidere fx annonceringspligten og genannonceringspligten. Efter drøftelser med transportordførerne er det meningen, at interessenterne skal mødes igen til endnu en havnedag for at se, hvilke forslag der kan bæres igennem. Danske Havne vil gerne takke for den konstruktive dialog og tone og ser frem til det fortsatte samarbejde.

Et kort videoklip fra havnedagen findes her.

For mere information. Kontakt Gitte Lillelund Bech, Danske Havne, og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Hans Christian Schmidt på havnedagen
Billedet viser transportminister Hans Chr. Schmidt på havnedagen

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen