Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Horsens
Kajområderne på Horsens Havn er ved at være fyldte
Kajområderne på Horsens Havn er ved at være fyldte. Havnen bliver presset af byen. Snart er der kun tilbage at udvide ud i fjorden.

Der er travlhed på Horsens Havn – og det er vi meget tilfredse med. Men succesen kan også vise sig at have en bagside, der kan blive en hæmsko for havnens udvikling og, ikke mindst, for de mange virksomheder, der holder til på havnen. Det siger havnedirektør Claus Holm Christensen.

Kajområderne og de operative områder er ganske enkelt ved at være fyldt. Det er både et resultat af den øgede travlhed og af, at al godshåndtering i dag foregår på sydkajen, fordi nordkajen skal bygges om til primært boliger.
-Det betyder, at hver kvadratmeter på sydkajen er vigtig. Her i efteråret har der været mange dage, hvor alle ledige områder har været i brug. Det handler ikke kun om disponibel kajplads; det handler også om oplagring og operationsplads til at håndtere de store mængder gods, siger direktøren og fortsætter:

-Dermed kan vi ende i den kedelige situation, at virksomhedernes travlhed og havnens succes ender med at bremse virksomhedernes udfoldelsesmuligheder. Der er ingen lette løsninger på udfordringen, men vi arbejder hele tiden på at afhjælpe pladsproblemerne – også på længere sigt.

Samtidig har havnen her i efteråret gennemført en række støjmålinger og afventer nu de endelige resultater.

-Der skal ikke herske nogen tvivl om, at havnen vil gøre hvad vi kan for at mindske den støj, vores naboer kan registrere, og at vi selvfølgelig vil overholde de gældende støjgrænser. Desuden undersøger vi løbende, hvordan vi kan reducere støjen fra f.eks. vores kraner, når skibene skal lastes og losses. Når det er sagt, hører det også med, at en erhvervshavn ikke kan leve sit liv i stilhed, men vi arbejder målrettet på at arbejde så diskret som muligt, siger Claus Holm Christensen og fastslår:

-Når støjmålingerne er på plads, vil vi fortsætte dialogen med vores naboer om det videre arbejde.

For mere information, kontakt, havnedirektør i Horsens Havn, Claus Holm Christensen på choc@horsens.dk

Se andre nyheder fra Danske Havner her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen