Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Direktører fra de største 20 danske havne var den 9.-12. november 2014 på studietur, arrangeret af Danske Havne. Ud over introduktion til EU-lovgivningens fødekæde og besøg i tre havne var formålet at skabe et stærkere netværk og samarbejde mellem danske havne.

Danske Havne arrangerede i november 2014 en studietur for direktører i de 20 største havne. Et af formålene var en solid introduktion til EU-institutionerne og det politiske arbejde i Bruxelles. Derudover var der besøg og møder med direktører for havnene i Ghent, Terneuzen og Zeebrugge. Studieturen gav inspiration til at fremme den gensidige handel og samarbejde, men viste også, at der er stor forskel på havnes beføjelser og graden af statsstøtte.

EU skal tages alvorligt

Bruxelles skal tages alvorligt, for det er her, grundstenene til det frie marked og ensartede konkurrencevilkår blandt de europæiske havne lægges. Både Rådet, Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet spiller en central rolle. Delegationen besøgte Rederiforeningen og Danske Slagterier i Bruxelles for at høre, hvordan andre brancheorganisationer påvirker EU, og hvordan medlemmerne høster værdi. På den danske EU-Repræsentation var der gode drøftelser om transportpolitik med den danske transport attaché, en god introduktion til den danske EU-indsats af den danske ambassaderåd samt en drøftelse af infrastrukturmidler under TEN-T sammen med Europa-Kommissionen og transportagenturet INEA. På første dag blev der også tid til et besøg i Europa-Parlamentet med introduktion og meningsudveksling med Christel Schaldemose (S).

Havnebesøg

Første havnebesøg var industrihavnen i Ghent. Dernæst et stop hos Zeeland Seaports. Sidste besøg var i Zeebrugge.

Regionen Skandinavien og Baltikum er af stor betydning for havnen i Ghent. Sverige har været den vigtigste handelspartner for havnen i de seneste tre år takket være ro/ro-trafik. Der er en næsten daglig ro/ro-trafik mellem Ghent og Gøteborg og ugentlig med Brevik i Norge. Ghents administrerende direktør introducerede den infrastrukturelle og kommercielle udvikling af havnen, den nye juridiske A/S-struktur i samarbejde med byen Ghent og i fremtiden med flere belgiske regioner som ejerkreds. Under rundturen fik delegationen en fornemmelse af den meget multimodale havn og forholdet mellem havn og industri.

Havnen i Ghent er interesseret i Copenhagen Malmö Port AB og særligt, hvordan de to havne har oprettet et samarbejde på tværs af en grænseoverskridende økonomisk zone. Ghent og Zeeland Seaports ønsker nemlig en lignende løsning. Begge havne har arbejdet sammen operationelt i nogen tid. Den danske delegation blev ”fragtet” med båden Jacob Van Artevelde fra Ghent til Zeeland Seaports i Holland. Her fortsatte drøftelsen af strategisk havnesamarbejde og udviklingen af havnen. Efter dette var der besøg hos logistikoperatøren Verbrugge Terminals i Vlissingen.

Sidste dag besøgte delegationen Zeebrugge Havn, der allerede har gode relationer til Esbjerg Havn. I 2007 indgik de to havne et strategisk samarbejde om at udveksle knowhow, forretningskontakter og udvikling af forretningsstrategi. Samarbejdet har bl.a. skabt Cobelfrets succesfulde ro/ro-forbindelse mellem de to havne. Zeebrugge Havn er en skarp virksomhed født som A/S for 100 år siden med stærkt fokus på sin rolle som virksomhed og transportcenter med særlig vægt på det strategiske samarbejde for logistikklynger.

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne.

Studietur.jpg

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen