Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Mød transportministeren, transportordførerne, Søfartsstyrelsens direktør, rederiforeningens vicedirektør, havnedirektører og mange, mange flere, når Danske Havne den 1. til 3. april 2014 inviterer til Havnekonference 2014 i Grenaa. Tilmelding på www.danskehavne.dk

Europas bedste havne. Det er Danske Havnes vision, at de danske havne skal være Europas bedste. Ambitionen er derfor at give havnene inspiration og viden. Bidrag, der kan styrke havnens økonomiske udvikling, position og omdømme.

Omdrejningspunktet for årets havnekonference er de vilkår og muligheder, havnene har for at blive Europas bedste havne. Vi skal lære af de andre dele af Det Blå Danmark, af kunderne, af politikerne og hinanden. Der bliver stillet spørgsmål og krav til deltagerne. Sammen finder vi nogle svar og inspiration. Der kommer fokus på styrker og udfordringer. Kommercielle såvel som politiske og organisatoriske. Det skal klæde havnene på til at gå imod det fælles mål – nemlig at de danske havne bliver Europas bedste at anløbe og etablere sig i.

Der tyvstartes med tur til Anholt Vindmøllepark tirsdag den 1. april. Onsdag bliver en blanding af inspiration fra andre dele af Det Blå Danmark. Der er en række workshops, hvor der vil være noget for alle. Torsdag kommer transportministeren og en række udenlandske oplægsholdere. Konferencen sluttes af med en opfølgning på de afholdte workshops, hvor transportordførerne stiller talstærkt op. Og indimellem bliver der rig lejlighed til netværk, samvær og deltagernes eget engagement.

Målgruppen er havnebestyrelsesmedlemmer, havnens direktion og medarbejdere, samarbejdsparter, virksomheder og rådgivere, organisationer og politikere.

Tilmeld dig på www.danskehavne.dk

For mere information. Kontakt Nete Herskind, Danske Havne.

Grenaa havn - konference.jpg
Kilde: Grenaa Havn A/S

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen