Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Overrækkelse af førstepræmie i fotokonkurrencen

Havnekonferencen 2018 var i høj grad præget af havnenes møde med fremtiden. Havnenes transformation blev undersøgt af 250 deltagere gennem emner som digitalisering, cirkulær økonomi og ocean economy, som vil præge den fremtid, som erhvervshavnene går i møde.

På Havnekonferencen 2018 overrakte transportminister, Ole Birk Olesen (th), prisen for det bedste foto i en fotokonkurrence, der blev afholdt op til havnekonferencen. Vinderen af fotokonkurrencen blev Jens Nørgaard Larsen, der har taget dette billede af aktiviteterne på Thyborøn Havn. Foto: Jon Spangsvig

Den blev afholdt under temaet Port Transformation, men havnesektorens fokus på forandring stopper ikke med det. Det hænger sammen med, at havnesektoren, som alle andre sektorer, er under stærk forandring. Det gælder både havnene selv og de aktører, der har havnene som ramme for deres virksomhed.

Havnekonferencen 2018 var i høj grad præget af havnenes møde med fremtiden. Havnenes transformation blev undersøgt gennem emner som digitalisering, cirkulær økonomi og ocean economy, som vil præge den fremtid, som erhvervshavnene går i møde.

Der skal lyde en særlig tak til de oplægsholdere, som delte ud af deres viden til Havnekonferencen. Blandt oplægsholderne var Sofia Fürstenberg fra Nor-Shipping, som fortalte om den hastige vækst inden for ocean economy. Peter de Langen, gæsteforsker ved CBS, gav sit syn på havnenes transformation. Claus Grube, tidligere ambassadør i London, forklarede hvilke udfordringer der er frem mod Brexit. Og Morten Thorball, COO i Struensee & Co, præsenterede den analyse, der har lagt grundlaget for arbejdet i ekspertudvalget for havnelovsrevisionen.

Fælles for alle oplæggene er, at de giver indspark til, hvad havnene skal leve af i fremtiden. Hvilken vej havnene skal transformere sig, og hvordan havnene skal drives.

Under Havnekonferencen var der også workshops, som gav mulighed for at diskutere havnenes rolle inden for forskningen og de forskellige nye forretningsområder. Det klare budskab på workshoppene var, at de danske havne skal være en del af både den cirkulære økonomi og digitalisering.

Får du lyst til at gense nogle af de spændende oplæg, er de tilgængelige på vores website med oplægsholderens tilladelse. Se dem her: https://www.danskehavne.dk/praesentationer-fra-danske-havnes-havnekonference-2018/

Danske Havne udsendte et par pressemeddelelser – blandt andet om hvordan vores nye bestyrelse ser ud og vinderne af Danske Havnes fotokonkurrence. Følg vores nyhedsfeed på vores web-site.

Hvis du har gode råd, så vi kan gøre det endnu bedre næste gang. Send derfor gerne en mail eller giv et ring til Sofie på sgj@danskehavne.dk eller på 7211 8106

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen