Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

ADP Pressebillede

ADP A/S har de senere år været i fuld gang med transformationen fra traditionel havnedrift til fremtidens havneselskab, hvor udviklingen af Taulov Dry Port har sat retning for grønne transport- og logistikløsninger. ADP har med den udvikling taget en markant førerposition i den danske havnesektor – en position, der nu skal udvikles yderligere. Med et strategisk samarbejde med konsulentvirksomheden Implement Consulting Group sætter ADP sig nu igen i førersædet i koblingen af havneinfrastruktur med fremtidens grønne løsninger inden for energiområdet og fremtidens brændstoffer.

ADPs markante rolle i udviklingen af et førende europæisk multimodalt transportknudepunkt i Fredericia giver havneselskabet en naturlig nøglerolle i videreudviklingen af et europæisk energiknudepunkt, fordi den rette infrastruktur er forudsætningen for skalering af fremtidens Power-to-X løsninger.

ADPs ambitioner er tårnhøje, og derfor kobler man nu Danmarks bedste sektorkoblings-viden inden for energi og Power-to-X på forretningsudviklingen. Implements eksperter skal understøtte beslutningsprocesser og udvikle forretningsmodeller, der skal sikre ADPs kommercielle udvikling inden for den grønne omstilling.

I transformationen fra traditionel havnedrift ligger omstillingen fra traditionel oliehavn til fremtidens havn, hvor nye grønne løsninger inden for recycling og nye energiformer i de kommende år vil fylde mere og mere. Med udsigt til at Everfuel og Shell Raffinaderiet i 2022 vil etablere nordens største brintfabrik i Fredericia, er der en helt naturlig forventning til, at Power-to-X området vil få en central betydning for udviklingen af Fredericia Havn og ADPs kerneforretning.

Potentialet for fremtidens Power-to-X løsninger koblet på centralt beliggende infrastruktur er endnu ikke kortlagt, og derfor er det helt naturligt, at ADP går forrest og får udviklet kvalificeret viden i forhold til skalering af løsninger til gavn for samfundet og dansk eksport.   

”Som ansvarlig virksomhed støtter vi naturligvis op om Danmarks ambitiøse målsætning om 70% reduktion i CO2-udledningen i 2030 såvel som de parallelle europæiske målsætninger. Med det store fokus på Power-to-X fra vores omverden, så føler vi os forpligtet til at engagere os i udviklingen af dette område. Vi ser derfor meget frem til at etablere et langsigtet samarbejde med Implement. Dette vil tilføre os ekspertviden inden for energi og Power-to-X området til at kvalificere vores fremtidige strategi, position og investeringer i forhold til udviklingen af vores infrastruktur”, siger Rune D. Rasmussen, CEO i ADP A/S.

Power House for infrastruktur og fremtidens grønne brændstoffer

Samarbejdet mellem ADP og Implement bliver nyskabende. De to parter vil etablere et Power House, som skal koble viden på tværs af den samlede værdikæde inden for havneinfrastruktur, industrien, kommuner, forsynings- og energisektoren samt efterspørgselssiden.

”Vi er utroligt glade for at etablere samarbejdet med ADP og glæder os til at bidrage positivt til at realisere Danmarks klimamålsætning og at videreudvikle et virkelig meningsfyldt forretningsområde; både for ADP, for området og for Implements Energy & Climate-eksperter. ADPs og områdets øvrige spilleres ambitioner er virkelig høje, og der skal arbejdes hårdt for at realisere fremtidens energisystem i området. Det er vi både stolte og ydmyge over at skulle hjælpe til med”, siger Anders Lehmann, Partner i Implement Consulting Group.

ADP og Trekantområdes klimapartnerskab

Realiseringen af fremtidens løsninger til omstillingen af energi- og forsyningssektoren kræver et stærkt partnerskab, hvor hele værdikæden er repræsenteret. Et sådant partnerskab ser nu dagens lys i Trekantområdet, hvor alle partnere har en ambitiøs målsætning om i fællesskab at sætte deres egne styrkepositioner i spil i indfrielsen af Trekantområdet som Europas hub for fremtidens brændselsformer.

ADP ser frem til at blive en del af partnerskabet. I samarbejde med Trekantområdes store forsynings- og energiselskaber, kommuner, Billund Lufthavn samt førende brancheorganisationer kan klimapartnerskabet drage fordel af hinandens viden og dermed understøtte udviklingen af grønne løsninger inden for energi, forsyning, logistik og kritisk infrastruktur.

”Trekantområdet er det eneste rigtige sted at placere fremtidens knudepunkt for grønne brændstoffer, fordi energi-, forsynings- og transportinfrastrukturen findes i området.  Derudover har vi Danmarks største multimodale område med Taulov Dry Port, lufthavn, havn og raffinaderi, samt en klynge af Danmarks største virksomheder inden for energi, forsyning, transport og logistik samt forskning, hvilket placerer området i en naturlig førerposition for fremtidens Power-to-X”, siger Rune D. Rasmussen.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen