Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Regler for sikring af havnefaciliteter lempes

ISPS-registrerede lastskibe og passagerfærger i overvejende indenlandsk fart har siden marts 2013 haft lempede krav til skibssikring.

Ændringen fra Kystdirektoratet betyder, at de lempede regler nu også gælder for de færgerederier og de havnefaciliteter, der betjener de pågældende last- og passagerskibe.

Ændringen er et skridt i retning af en aktivitets- og godsmæssig hensynstagen, der i højere grad baseres på sund fornuft. Det er Danske Havnes ønske, at krav til sikring af havne og havnefaciliteter tager højde for den konkrete sandsynlighed for terrorhandlinger i den pågældende havn i forhold til havnens aktivitet, størrelse og geografi (placering og fragtruter).

Danske Havne vurderer, at de nye regler også vil have indflydelse på kravene til sikring af havne, da dele og helheder af havnens trusselsbillede vil ændres i kraft af bekendtgørelsen om bedre sikring af skibe i indenlandsk fart.

Havne får med ændringen forlænget tid til at indsende fornyet sikringsplan for havnefaciliteter. Det er positivt, at havne får forlænget indsendelsestiden fra 6 til 9 uger efter godkendt sårbarhedsvurdering.

Se Kystdirektoratets ændringsforslag

Se Kystdirektoratets ændringsforslag

 

Læs Danske Havnes høringssvar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen