Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havne støtter, at indsatsen mod cyberkriminalitet skal tilpasses og styrkes for at sikre vigtig infrastruktur. Vi har dog nogle generelle kommentarer til forslaget:

Det er vigtigt, at de forpligtelser, som direktivet pålægger virksomheder (i dette tilfælde havne), der betragtes som vigtig infrastruktur, er proportionale med truslen fra cyberkriminalitet. Dette gælder både i forhold til omkostningerne og den administrative byrde for havnene.

Forslaget fastslår, at mindre virksomheder (mindre end 50 ansatte) ikke er omfattet af kravene til cybersikkerhed. Det er dog usikkert, om dette også gælder for havne. Direktivet henviser til havne som defineret i sikringsdirektivet, der dækker stort set alle danske erhvervshavne – også de meget små. Danske havne ønsker derfor at sikre, at størrelsen af havnene også tages i betragtning, da det alternativt kan medføre store ekstraomkostninger for små havne.

Det er vigtigt, at der foretages en cybersikkerhedsvurdering, inden en havn er underlagt alle foranstaltningerne i direktivet. Ofte er det ikke havnen som sådan, der driver al kritisk infrastruktur i havnen, f.eks. Containerterminaler og færgeterminaler, og derfor ikke havnen, der skal være genstand for foranstaltningerne.

Danske Havne foreslår derfor, at evalueringen af, om en havn skal være underlagt reglerne i direktivet, foretages individuelt og af den

www.danskehavne.dk

03-02-2021

kompetente nationale myndighed. Den nationale myndighed bør foretage en specifik risikovurdering af hver havn og på dette grundlag beslutte, om den skal være omfattet af kravene til kritisk infrastruktur i direktivet. Det skal også specificeres, hvilke dele af havnen (systemer osv.) der i så fald betragtes som kritisk infrastruktur.

Danske havne kan se, at forslaget vil medføre store ekstraomkostninger til implementering og vedligeholdelse. På denne baggrund foreslår vi, at der er mulighed for økonomisk støtte til de virksomheder / havne, der er omfattet af kravene.

Venlige hilsner

Danske Havne Kasper Ullum ku@danskehavne.dk +4542449161

Scroll til toppen