Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havne kvitterer for muligheden for at afgive bemærkninger vedr.
udkast til Natura 2000-planer 2022-2027.


Hver plan indeholder langsigtede målsætninger for naturen i området samt
en oversigt over indsatser, der skal gennemføres i planperioden 2022-2027.
Miljøstyrelsen har ligeledes udarbejdet en strategisk miljøvurderingsrapport
for hvert planudkast. Danske Havne har bedt hver medlemshavn om at
vurdere planerne på/nær eget område, og evt. afgive et direkte svar vedr.
konkrete problemstillinger.


• For Danske Havne er det væsentligt, at der ved den samlede
vurdering af de indkomne høringssvar tages hensyn til
erhvervshavnens nuværende og kommende virke, som logistisk
knudepunkt for varer, energi og mennesker.
• Det er et vigtigt samfundshensyn, at import af varer, som
altovervejende kommer af søvejen i dag, udskibning/modtagelse af
vindmølledele, af grønne brændstoffer, af genanvendte materialer og
flytning af råstoffer ikke hindres/fordyres.
• Hensynet kan bl.a. varetages ved, at Natura 2000-områderne ikke
lægges i eller telt tæt på erhvervshavne og havneindløb.
Ligeledes bør forholdene for dansk fiskeri tilgodeses, så erhvervet bedst
muligt kan sameksistere med de udlagte Natura 2000-områder.


Venlig hilsen
Camilla Rosenhagen

Scroll til toppen