Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Europa-Kommissionen undersøger, om også fiskerifartøjer skal inkluderes i EU-direktivet om havnes modtagefaciliteter.

Danske Havne ønsker ikke, at der skal tilføjes yderligere byrder og bureaukrati på fiskerierhvervet, snarere omvendt, at der i højere grad bør være fokus på, at forurener betaler, samt at havne fritages eller kompenseres for opgaven med at modtage, håndtere og bortskaffe opfisket affald, så der ikke skal betales statsafgifter på det landede affald.

Læs analysematerialet her og se Danske Havnes svar på analysen her

For nærmere oplysninger kontakt erhvervspolitisk konsulent Bjarne Løf Henriksen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen