Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

EU ønsker ny metode for at beregne støj. Uforholdsmæssig kort tidsfrist gør det umuligt at gennemskue konsekvenser

Kommissionen har udsendt sit forslag til Rådets direktiv om etablering af fælles metode til vurdering af støj. Miljøministeriet har sendt forslaget i høring med uforholdsmæssig kort tidsfrist på under et døgn.

Danske Havne noterer sig, at forslaget betyder, at der i Danmark skal bruges en anden beregningsmetode end den der tidligere har været anvendt. Det indstilles at ”Danmark stemmer for Kommissionens forslag om etablering af fælles metode til vurdering af støj”.

Alligevel ”forventer Danmark at bibeholde den eksisterende metode til brug for myndighedernes planlægning af boligområder, anlæg af veje og jernbaner etc. Det kan rumme en kommunikativ udfordring i forhold til borgerne” Det er Danske Havne enige i. Men den kommunikative udfordring starter allerede her: Hvordan kan indstillingen være, at Danmark stemmer for ny metode og så alligevel forvente at bibeholde den eksisterende metode til brug for planlægningen? Danske Havne ser et behov for, at miljømyndighederne bliver mere skarpe på konsekvenserne ved at skifte metode.

Danske Havne har ikke forudsætninger for at forholde sig til det faglige indhold i høringen. Derfor er det også umuligt for os at sige noget kvalificeret om konsekvenserne herunder hvilken betydning det vil få at skifte metode i forhold til præcision og sammenlignelighed i forhold til tidligere målinger og støjkortlægninger. I hvilket omfang det kan få indvirkning på støjhandlingsplaner og myndighedskrav kan vi ikke vurdere, men noterer os, at det er Miljøstyrelsens opfattelse, at der ikke vil være væsentlige hverken økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. Hvilke mindre væsentlige konsekvenser, der kan være tale om, står hen i det uvisse, men en vurdering af konsekvenserne i forhold til planlægning kunne være ønskelig. Først derefter kan der vel gives en vurdering af beskyttelsesniveauet og konsekvenser i forhold til planlægning.

Vi forstår, at der som følge af aftale mellem KL, Miljøministeriet og Erhvervsministeriet er indgået aftale om et kommende udvalgsarbejde som følge af Virksomhedsforrums forslag 17 om støjregler. Det bør overvejes om forslag til støjdirektiv skal inddrages i dette arbejde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen