Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

EU’s ønske om ren skibsfart pålægger havne store udgifter

I tilsendte forslag skal alle 22 danske søhavne, der indgår i TEN-T nettet:

  1. Etablere strømforsyning fra land inden 2015, forudsat at den er omkostningseffektiv og har miljømæssige fordele
  2. Anlægge offentligt tilgængelige LNG-tankstationer til søtransport inden 2021 – uden undtagelse.

Danske Havne har en vis tvivl i forhold til fremgangsmåden. At pålægge LNG infrastruktur i alle TEN-T havne kan i visse tilfælde resultere i ubrugte eller underskudsgivende faciliteter. LNG investeringer bør udvikles i de havne, hvor det giver mening, og hvor der er en efterspørgsel for at undgå uforholdsmæssige omkostninger.

Læs Danske Havnes høringssvar

Læs meddelelse fra Kommissionen om alternative brændstoffer

 

Læs forslag fra kommissionen om forsyningen af alternative brændstoffer

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen