Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Transport- og Bygningsministeriet skal kortlægge de danske interesser på ministeriets område i forbindelse med, at Storbritannien ved folkeafstemning den 23. juni 2016 har valgt at udtræde som medlem af EU.

På baggrund af valgresultatet besluttede regeringen ultimo juni at nedsætte en tværministeriel task force med henblik på at kortlægge danske interesser på alle ministerområder forud for forhandlingerne med Storbritannien om landets fremtidige tilknytning til EU.

Danske Havne supplerer Finansministeriets Økonomisk Redegørelse fra august 2016 med eksempler fra de danske erhvervshavne.

Storbritanniens udtrædelse af EU kan have betydning for den fælles maritime politik, fiskerisektoren, udenrigshandlen (herunder godsomsætningen), den fælles miljøpolitik, maritim planlægning, offshore aktivieter og grænsekontrol.

Læs Danske Havnes høringssvar

For nærmere orientering kontakt erhvervspolitisk konsulent Bjarne Løf Henriksen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen