Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

EU: Spildevand er primære udfordring, men også meldepligt volder problemer i nye retningslinjer til havnes modtagefaciliteter

Europa-Kommissionen har nedsat en række ekspertgrupper under fællesbetegnelsen European Sustainable Shipping Forum (ESSF). Danske Havne sidder med i ekspertgruppen om havnes modtagefaciliteter, der mødtes første gang den 23. februar 2015 i Bruxelles.

Det overordnede formål er at assistere Kommisssionen i revisionen af direktivet for havnes modtagefaciliteter. Kommissoriet har tre opgaver:

  1. Reflektere over den aktuelle evaluering af direktivet og respons på rapporter fra PwC og Panteia,
  2. Reflektere over udkast til retningslinjer fra det maritime sikkerhedsagentur (EMSA) og Kommissionens transportenhed (DG MOVE) og kommentere på indhold, der mangler definition eller volder problemer i praksis,
  3. Undersøge havneafgifter for modtagelse af affald for at se på en fælles løsning, hvis det viser sig bæredygtigt i forhold til national praksis.

Under første møde var det især punkt 2, der var i fokus. Danske Havne har i sit svar særligt lagt vægt på udfordringerne med hensyn til spildevand samt kommunale forskelle.

Læs Danske Havnes høringssvar

Læs udkastet til Kommissionens guidelines

For nærmere information kontakt erhvervspolitisk konsulent Bjarne Løf Henriksen

blh-snabela-danskehavne.dk eller 3370 3441

Affald.jpg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen