Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havne ønsker bekræftet at koncessionsdirektivet ikke vil få betydning for dansk havnepraksis

Koncessionsdirektivet regulerer indgåelse af koncessionskontrakter, det vil sige kontrakter, hvor en privat aktør får retten til at løse en bestemt opgave og til den indtjening, dette kan medføre, fx etablering af en bro og medfølgende broafgifter.

Koncessionsdirektivet er et helt nyt direktiv og dermed uden gældende retspraksis. I Danmark ønskes direktivet implementeret direkte i dansk lovgivning.

Danske Havne finder det meget positivt, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har valgt at gennemføre en AMVAB-måling i forbindelse med implementeringen af koncessionsdirektivet og anbefaler at inddrage erhvervshavne i målingen.

Det er Danske Havnes vurdering, at koncessionsdirektivet ikke vil få betydning for indgåelsen af lejekontrakter mellem offentligt ejede havne og private virksomheder i Danmark. Dette ønskes bekræftet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Læs Danske Havnes høringssvar

Læs høringsbrevet fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

 

Læs udkast til bekendtgørelse

 

Læs redegørelse for erhvervsøkonomisk konsekvenser

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen