Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

En ny Storstrømsbro bør tage højde for adgangsforhold fra land- og søside

Vejdirektoratet har afsluttet VVM-undersøgelsen for anlæg af en ny Storstrømsbro og ned-rivning af den eksisterende bro. Resultatet af undersøgelsen er beskrevet i en VVM-redegørelse, der er fremlagt for offent-ligheden i en høring.

I forbindelse med anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende bro finder Danske Havne det væsentligt, at broen ikke besværliggør adgangsforholdene fra land- og søsiden til de nærliggende havne i Vordingborg og Orehoved under og efter opførelsen af den nye Storstrømsbro.

Læs Danske Havnes høringssvar her

Læs høringsmaterialet fra Vejdirektoratet her

For nærmere information kontakt erhvervspolitisk konsulent Bjarne Løf Henriksen

blh-snabela-danskehavne.dk eller 3370 3441

Ny bro tværsnit
Kilde: Vejdirektoratet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen