Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Hvorfor er farvandsafmærkning ikke en statslig/kommunal opgave

På land er vi ikke i tvivl om, at staten/kommunen skal betale for lysregulering og afmærkning. Hvorfor så til søs? Søfartsstyrelsen har lavet udkast til bekendtgørelse om farvandsafmærkning, der præciserer, at havnen skal betaler for afmærkning fra sikker ankerplads til havnen. Danske Havne har opgjort, at havnenes udgifter er ca. 10 mio. kroner. Udgifter, hvor det er Søfartsstyrelsen, der bestemmer hvor og hvordan afmærkningen skal ske. Derfor opfordrer Danske Havne til at man finder ud af, hvor store de samlede omkostninger til afmærkning er. Så må vi have en diskussion af, om det ikke er en statsopgave ligesom på land.

Se Danske Havnes høringssvar her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen