Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Fleksibel og omkostningseffektiv lodsning er af høj betydning
Lodsning er væsentlig for havnene og samfundet som helhed. Sejladssikkerhed er et nødvendigt udgangspunkt for søtransport. Søtransport er samlet set grønnere end vejtransport, og bidrager derved til et grønnere Danmark og til at mindske trængslen på vejene. Lodsning skal derfor være både fleksibel, så søfartens behov imødekommes, og omkostningseffektiv, fordi godstransporten i høj grad er konkurrenceudsat.

Læs hele Danske Havnes høringssvar HER

Scroll til toppen