Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havnes høringssvar vedr.  udkast til bekendtgørelse om kystvandråd for kystvande, oprettelse af kystvandråd og samarbejde mellem kommunalbestyrelser og kystvandråd om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende foranstaltninger for kystvande

Danske Havne kvitterer for muligheden for at afgive høringssvar. Vi hilser kommende kystvandråd velkomne, som en model for at sikre inddragelse, videndeling og udvikling af gode lokale løsninger og programmer, som både sikrer god natur- og miljøtilstand i kystvandene, og de relevante økonomiske og erhvervsmæssige aktiviteter i området.

I forbindelse med nedsættelse af Kystvandråd er Danske Havne en relevant landsdækkende erhvervsorganisation, jf. lovens § 25, stk.2, som landsdækkende repræsentant for de danske erhvervshavne. Vi vil gerne inviteres med i de kommende kystvandråd. Vi vil kun være repræsenteret af en person i et givent kysvandråd, men personen vil variere mellem landsdelene for at sikre repræsentation, med så godt lokalt kendskab som muligt, i forhold til de pågældende kystvande.

Mange hilsner 

Camilla Rosenhagen

Scroll til toppen