Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

EU kan bidrage til øget indsats for maritim transport, fair konkurrence og økonomisk bistand til nøgleinfrastruktur

EU’s Hvidbog om transport har et sigte frem mod 2020 – og på nogle områder helt frem til 2050. Den præsenterer en lang række initiativer, der vil kunne fremsættes som konkrete forslag over den næste årrække.

Kommissionen har initieret en midtvejsevaluering af Kommissionens hvidbog om transport fra 2011. Konkret ønsker Kommissionen bidrag til en evaluering af hvidbogens nytteværdi for specifikke fagområder, ligesom Kommissionen ønsker forslag til forbedringer.

Transportministeriet opfordrer alle transport interessenter til at tage del i evalueringen, der løber frem til den 2. juni 2015, ved at udfylde det online spørgeskema, I finder på følgende link:

http://ec.europa.eu/transport/media/consultations/2015-white-paper-2011-midterm-review_en.htm

Læs Danske Havnes kommentarer til hvidbogen

For nærmere information kontakt erhvervspolitisk konsulent Bjarne Løf Henriksen
blh-snabela-danskehavne.dk eller 3370 3441

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen