Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Nationale input til udkast til arbejdsplan for Motorways of the Sea

Kommissionen har bedt medlemslandene om kommentarer til Work Plan for Motorways of the Sea, som koordinator Brian Simpson har udarbejdet (med hjælp fra Jose Anselmo i DG MOVE).

Kommissionens forslag til Workplan for Motorways of the Sea kan læses her

Den endelige plan skal være klar primo 2016, hvilket betyder, at den kan tænkes bedre ind i den TEN-T pulje, som forventes ca. september 2016.

Først og fremmest må det understreges, at MoS ikke har samme snævre fokus på TEN-T korridorer, som ellers er kendetegnet ved CEF’en, hvilket åbner op for en mere bred adgang for danske TEN-T havne.

Danske Havne har følgende kommentarer til udkastet:

2 – overall objectives
Primære fokus for MoS burde være forsyningssikkerhed til alle dele af fællesskabet.
Dermed en første bullet: 1. Security of supply

Derudover mangler der et balanceret fokus på miljø kontra økonomi, som eksempelvis blev defineret af forhenværende transportkommissær Siim Kallas: ”I forhold til EU’s transportpolitik er en grøn havn en havn, der lykkes i at balancere miljømæssige udfordringer med den økonomiske efterspørgsel.”

Det betyder, at der under ”overall objectives” mangler en fjerde bullet: 4. Trade facilitation, potential of the external and internal trade by maritime transport. Begrundelse skal findes i at fokus på miljø, maritim sikkerhed og logistikkæder ikke alene skaber øget maritim transportefterspørgsel.

Investeringer bør være baseret på fakta og en strategi, der sikrer, at investeringen tjener sig hjem. Med handel som fjerde fokus vil det åbne for mulige tilskud til fx:

  1. Market analysis (i.e. cargo types suitable for feeder / short sea shipping concerning volume, destination and distribution)
  2. Defining development and logistic strategies
  3. Defining export strategies (i.e. applicable for countries and regions)

Environment
Med et øget fokus på havnes modtagefaciliteter – eksempelvis med reference til The European Sustainable Shipping Forum (ESSF) med bl.a. underarbejdsgruppe om havnes modtagefaciliteter – kunne der være et øget fokus på netop dette i arbejdsplanen. Affaldshåndtering med andre ord, herunder marin affald (opfisket til havs), affald fra røggasrensning, spildevand fra krydstogter, etc. Men det kunne også være et bredere fokus på eksempelvis bæredygtig skrotning og ophugning af skibe, platforme, rigs, vindmøller, m.m. herunder med fokus på genanvendelse.

Et andet EU-fokus er på cirkulær økonomi, der også kunne tænkes ind i logistikkæden, herunder også analyser i stil med Erhvervsstyrelsens grønne industrisymbiose, der er en analyse af potentialet for at virksomheder deler affaldsstrømme, energi- og varmeforsyning.

Læs evt. mere her: http://groenomstilling.erhvervsstyrelsen.dk/gronindustrisymbiose/0/56

En mere operativ tilgang til cirkulær økonomi er tiltrængt – ikke mindst set i lyset af at Kommissionen i sidste uge trak deres Cirkulær Økonomi pakke tilbage (affald, emballage, end-of-life vehicles, batterier og transformatorer og elektronisk affald).

3 – Corridors 2 – Increase of Competitiveness
Udfordringen for godshåndtering i havne og på bane er ens. Mange løft og manglende implementering af effektive transportkæder gør, at godstransport med lastbil. Derfor er projekter, der kan forbedre kapaciteten i havne i forhold til effektiv godshåndtering af primær interesse.

For nærmere information kontakt erhvervspolitisk konsulent Bjarne Løf Henriksen
blh-snabela-danskehavne.dk eller 3370 3441

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen