Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Bekendtgørelsen vil have betydning for skibsfart og skibsanløb i danske havne. Generelt finder Danske Havne, at der er behov for koordinering og bedste praksis på havnestatskontrolområdet, så kontrolniveauet er ensartet, hvad enten skibet anløber dansk havn eller anden havn i vores nabolande. Det skal være med sigte på, at kontrol ikke bliver en konkurrenceparameter i forhold til, hvilke havne de enkelte skibe anløber.

Læs Danske Havnes høringssvar

Læs udkast til bekendtgørelse om luftkvalitet

For nærmere orientering kontakt erhvervspolitisk konsulent Bjarne Løf Henriksen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen