Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Omstillingspulje på 20 mio. kr. for renere skibsfart

Nyt forslag om tilskud til udvikling af grønnere skibsfart er i tråd med regeringens vækststrategi for Det Blå Danmark og Europa-Kommissionens meddelelse vedr. en miljøvenlig energi til transport: En europæisk strategi for alternative brændstoffer.

Det er positivt, at regeringen vil bidrage til, at danske udstyrsvirksomheder gennem en omstillingspulje på 20 mio. kr. får del i den voksende globale efterspørgsel efter grønne maritime løsninger.

Danmarks placering i EU’s Emission Control Area (ECA) koblet med verdens tredje mest besejlede stræde i Kattegat og den økonomiske udvikling i Østersø-regionen er med til at skabe en ramme for danske vækstmuligheder. Internationale og europæiske miljøkrav til skibsfarten kan skabe øget international opmærksomhed om nye og eksisterende danske maritime miljø- og klimavenlige løsninger. Det kan skabe fornyet aktivitet i danske erhvervshavne og maritime følgevirksomheder.

Læs Danske Havnes høringssvar

Læs høringsmateriale fra Søfartsstyrelsen

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen