Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

EU’s søtransportpolitik bør i højere grad sætte fokus på regelforenkling og administrative byrder, så EU’s havne og virksomheder skal bruge mindre tid på papirarbejde og mere tid på at skabe blå vækst

Det er vigtigt både for havne og virksomheder samt for Danmarks samlede konkurrenceevne, at Europa-Kommissionen kan udforme og administrere gode love og regler. Danske Havne bifalder derfor EU’s søtransportpolitik for at sætte fokus på regelforenkling og administrative byrder, så EU’s havne og virksomheder skal bruge mindre tid på papirarbejde og mere tid på at skabe blå vækst.

Danske Havnes høringssvar dækker følgende områder:

  • Fair konkurrence
  • EU-programmer
  • Et maritimt indre marked
  • Bedre miljøresultater
  • Sikring af søfarten
  • By-Havn udvikling
  • Miljøkonsekvensundersøgelser
  • Affaldshåndtering

Læs Danske Havnes høringssvar

Læs Europa-Kommissionens høringsmateriale

Kommissionens evaluering af den maritime strategi omfatter også et spørgeskema.

Læs Danske Havnes besvarelse af spørgskemaet

For nærmere information kontakt erhvervspolitisk konsulent Bjarne Løf Henriksen

blh-snabela-danskehavne.dk eller 3370 3441

logo-marine-directive.jpg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen