Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Nye krav til skibe kan skabe forbud mod anløb

Europa-Kommissionen foreslår en ny lovgivning, der implementerer IMO’s forslag til et system til overvågning, rapportering og verifikation (MRV) af drivhusgasemissioner fra søtransport.

Forslaget kræver bl.a. at Danmark skal fastsætte nationale sanktionsbestemmelser for fartøjer, der ikke efterlever de nye krav til drivhusgasser. Bl.a. nægte skibe anløb i danske havne.

Danske erhvervshavne er åbne havne med modtagepligt for skibe. Havne har ikke ansvar og/eller mulighed for at se, hvorvidt skibe i havnen overholder de foreslåede overvågnings- og rapporteringskrav vedr. anløbsskibets drivhusgasemissioner. Det er myndighedernes opgave at standse skibe i dansk farvand, hvis de ikke lever op til gældende lovgivning.

Læs Kommissionens forslag

Læs resumé af forslagets konsekvensanalyse

Læs Danske Havnes høringssvar

EU Parliamnet buiding flags

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen