Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Fælles statsstøtteregler vil gavne danske erhvervshavne

Danske Havne er tilfreds med udsigten til at få fælles retningslinjer for offentlige investeringer i havne.

Konkurrencen blandt EU’s havne er skæv pga. manglende retningslinjer, hvor nogle lande støtter projekter, som ikke kan støttes i andre lande eller projekter, der kan støttes af EU men ikke nationalt.

Hvis havne omfattes af gruppefritagelsesforordningen (GBER) vil medlemslande kunne støtte infrastruktur i havne uden at advisere Kommissionen – dog skal der tages højde for grænsebeløb, type af støtte, etc. som skal formuleres.

Danske Havne opstiller fire forslag til kategorisering af havnes infrastruktur.

Ligeledes indeholder høringssvaret argumenter for, hvorfor havne og lufthavne er forskellige enheder, der kræver særskilt lovgivning.

Det er væsentligt at forholde sig til havnes organisatoriske struktur i udformningen af retningslinjer.

Læs Danske Havnes høringssvar

Læs Kommissionens forslag til gruppefritagelsesforordningen

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen