Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Nyt udkast til jernbanelov gør loven mere overskuelig, men Danske Havne efterlyser en modernisering, så kombinationen af skib og bane kan udbygges

Ifølge EU-Kommissionen bør 30 procent af godstransporten på strækninger over 300 km ske med skib eller jernbane. Danske havne har interesse og kompetence i de intermodale transporter og i kombiterminaler. Et nyt udkast til jernbanelov gør loven mere overskuelig og brugervenlig. Men Danske Havne efterlyser, at der også sker en modernisering, så kombinationen af skib og bane kan udbygges. Havne har haft god erfaring med at forlade statens takstregulering. Det bør nærmere undersøges om ikke kombiterminalerne også kan styrke deres konkurrenceevne ved at gå samme vej.

Se Danske Havnes høringssvar her.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen