Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Fælles regler for containertransport bør skabe incitamenter for nærskibstransport og forhindre overlæs af containere

Kommissionens forslag er først og fremmest en tilpasning af EU-regler til markedsstandarder. 45 fods skibscontainere er blevet en markedsstandard for interkontinental godstransport og bør derfor ikke betragtes som særtransport med særlig dispensation ved vejtransport.

Danske Havne hilser velkomment, at der kommer fokus på fælles EU regler om kontrol med overlæs og det er vigtigt, at ansvaret for overlæs pålægges alle, der kan være ansvarlige for fx en containers faktiske vægt.

I Danske Havnes optik er intermodal transport nøgleord i forslaget. Nærskibstransporten er i skarp konkurrence med landtransporten. Der bør være væsentlig sikkerhed for, at forslaget ikke vil rokke ved den meget delikate balance, der består imellem transportformerne.

Læs Danske Havnes høringssvar

Læs Kommissionens forslag

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen