Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Vejdirektoratet samler alle oplysninger om, hvor der må køre modulvogntog i en bekendtgørelse. Det hilser Danske Havne velkomment. Samtidig er der god grund til at udvide forsøget til flere havne, hvorfor Vejdirektoratet opfordres til at kigge nærmere på de små forhindringer der må være rundt om

Danske Havne noterer sig med tilfredshed, at forsøgsordningen for kørsel med modulvogntog løbende udvides. Danske Havnes håb er, at vejnettet udvides til at omfatte alle transportcentre og dermed også alle havne i denne egenskab.

Vejdirektoratets omfattende evaluering fra januar 2012 af det igangværende danske forsøg med modulvogntog viste da også,  at erfaringerne er gode. En del steder, hvor kørsel med modulvogntog ikke er tilladt er der dialog med Vejdirektoratet om krævede tilpasninger. Danske Havne har også i brev til transportminister og Transportudvalg i februar 2012 samlet de konkrete forslag til udvidelser samt motivering for, hvorfor det er hensigtsmæssigt med mindre investeringer i vejnettet, så modulvogntog kan få adgang. De fleste af disse projekter ”ligger stadig på vent” i Vejdirektoratet, og det er Danske Havnes ønske og håb, at Vejdirektoratet prioriterer disse begrænsede vejprojekter.

Danske havne er transportknudepunkter med den fornødne plads til fra- og tilkobling, henstilling etc. Kunderne er virksomheder med store transportbehov, og derfor er det oplagt at modulvogntog skal kunne komme til havne. Danske Havne skal – også på baggrund af de hidtidige gode erfaringer – opfordre til en fortsat udvidelse af modulvogntogsnettet med særlig fokus på de transportstrømme, hvor erhvervslivet kan nyde godt af en mere effektiv, miljørigtig og billig transport.

Danske Havne og de berørte havne deltager meget gerne i dialog om de aktuelle muligheder for udvidelse af forsøgsnettet og om de konkrete krav og projekter, der skal gennemføres, før der kan gives tilladelse til kørsel med modulvogntog.

Det er velkomment, at Vejdirektoratet har samlet tilladelserne i en bekendtgørelse.

Danske Havne har ikke indgående kendskab til de enkelte vejstrækninger, men har følgende umiddelbare specifikke bemærkninger til udkastet:

Kolding Havn
Det er korrekt, at det er muligt at køre til Kolding Havn med modulvogntog fra nord og frem til Kolding Havn. Det betyder dog, at det ikke er muligt, at køre ud af byen mod syd, hvilket vil være en styrkelse af infrastrukturen fra havnen – ud af byen – til motorvejsafkørsel Kolding S. Hovedvejen synes oplagt til dette formål – og ser man på oversigtskortet er det tydeligt, at det er muligt at køre fra motorvejsafkørsel Kolding S til Vamdrup. Derfor er det ønskeligt, at det sikres, at det også kan ske til havnen.

I bilag 46 er havnekortet for Kolding Havn forkert, da havnens afgrænsning er anderledes end den stipulerede. Der vedhæftes rettelsesblad.

Esbjerg Havn

Strækningen

– udvidelse og omlægning af E20 (Estrupvej mellem Østre Havnevej og rundkørsel ved Zodiakvej og

– den nye Østhavn, der er taget delvis i brug.

bør omfattes af rutenettet. Der vedhæftes kortskitse.

Strækningen er anlagt særlig med henblik på kørsel med specialtransport til og fra Esbjerg Havn, og det vil derfor være helt naturligt at den også indgår i modulvogntogsnettet.

Det er fra Esbjerg Havn oplyst, at der pt ingen ændring er af bekendtgørelsens tekst, da Zodiakvej ikke er åbnet for offentlig trafik endnu.

Fredericia Havn

I bilag 3 med ruten til Fredericia Havn, er rutebeskrivelsen korrekt beskrevet og kortbilaget er i princippet ligeledes rigtigt vist. Men grundkortet, der danner grundlaget for kortbilaget, er forældet i det forløbet af Holstensvej blev ændret i 2011.

Hanstholm Havn
Hanstholm Havn er vist i bilag 35. Havnen ønsker afgrænsningen ændret som vist på det vedhæftede bilag. Det vil dels tage højde for de nye kajanlæg i Hanstholm og dels de eksportørgårde, der ligger i det udvidede område.

Randers Havn
Vi henviser til høringssvar fra Randers Havn til Vejdirektoratet af d.d. Randers Havn søger om mulighed for håndtering af modulvogntog i både den nuværende samt fremtidige Sydhavn på Randers Havn.  Der ansøges samtidig om mulighed for håndtering af modulvogntog  fra motorvejsafkørsel 42 via Hammelvej/Grenaavej og via Hadstenvej/Aarhusvej/Hammelvej/Grenaavej til Sydhavnen i Randers. Det er oplyst, at der er igangsat VVM på både havnens masterplan samt den nye havnevej. Denne VVM forventes godkendt primo 2014. Der er samtidig med VVM udarbejdet Kommuneplan og lokalplan for havnens masterplan samt infrastrukturen hertil. Både VVM/Kommuneplan/Lokalplan er godkendt af et enigt byråd i Randers Kommune.

Thyborøn
Der henvises til høringssvar fra Lemvig Kommune til Vejdirektoratet af 4. december 2013. Thyborøn Havn og Lemvig Kommune forventer, at der efter dialog med Vejdirektoratet, i 2014 findes en løsning, så der fremadrettet vil være mulighed for at kunne komme til Thyborøn Havn med modulvogntog.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen