Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Horsens

2016 var endnu et rekordår for Horsens Havn, der fortsætter væksten fra 2015. I 2016 blev der losset og lastet 831.000 ton gods på Horsens Havn. Det svarer til en stigning på godt 7,6 procent i forhold til 2015. Væksten ses primært i sten, grus og skærver, men også beton- og asfaltproduktionen har generet større omsætning i havnen. Der har også været øget aktivtiet inden for stål over kaj i 2016. I Horsens Havn glæder man sig over, at den positive udvikling fra de seneste år fortsætter i 2016. Det skærpede fokus på effektivitet har givet pote. Claus Holm, havnedirektør i Horsens Havn, udtaler: ”det er bestemt ikke kun havnen, der har glæde af den øgede omsætning. Hele Horsens og opland kan mærke det i form af arbejdspladser og en øget omsætning hos de mange lokale virksomheder” og fortsætter ” vi er meget tilfredse med den flotte stigning i godsomsætningen på havnen, men den belyser også den udfordring, at vi faktisk står med en vis underkapacitet på havnen. I øjeblikket er alt lejet ud, og selvom det lykkes os at finde fleksible løsninger, sætter stigningen i godsomsætning fokus på, at Horsens Havn har brug for mere plads – især i form af en udbygning af sydkajen.”

Horsens gods

Horsens

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen