Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Beregning af samfundsnytte af en vej, en havn eller en bro er en særlig disciplin på flere universiteter. ”Modellerne er ikke gode nok,” konkluderede flere talere ved Transportudvalgets høring i november 2014. Blandt andet er det svært at beregne alle fordele ved havne.

Folketingets Transportudvalg vil gerne vide, hvilke effekter der kommer af bevillinger til infrastruktur. derfor blev der afholdt konference om emnet på Christiansborg den 11. november 2014. Konferencen viste, at de modeller, der beregnes efter, er tilstrækkelige på nogle punkter. En vej, en bro og personbiler går det fint med. Men det kniber med lastbiler og godstransport, og bedre sejlrender kan slet ikke beregnes efter de gængse modeller. Det skal forbedres, var konklusionen på konferencen. Og det kan vi kun bifalde i Danske Havne.

Et vigtigt eksempel på mangler i de samfundsøkonomiske modeller er gevinster for samfundet ved samlokalisering. Det er netop et område, hvor havne er meget vigtige, og hvor endnu større fordele kan udvikles.

Bedre infrastruktur kan påvirke lokalisering gennem:

  • Øget tæthed som følge af omlokalisering af virksomheder/ansatte
    • Havne ligger i byernes centrum og kan bygge erhvervsarealer ud i vandet. Det giver mulighed for at samle mere erhverv på havnene. Der ligger de mange servicevirksomheder også i forvejen.
  • Samlokalisering af virksomheder, offentlige kontorer og borgere giver højere produktivitet
    • Bruges havneområdet til mere erhverv, øges produktiviteten, tilgængeligheden bliver større og kollektiv transport kan udnyttes bedre.

Bedre veje til havne og dybere sejlrender er de redskaber, som stat og kommuner kan komme med for at få bedre infrastruktur. Så skal havne og virksomheder også nok levere produktivitet og vækst. Og det skal man kunne måle nytten af.

For mere information. Kontakt Tom Elmer Christensen, Danske Havne.

Konference om infrastruktur 11.11.14.jpg

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen