Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Færgebetjeningen til Bornholm skal i udbud i 2015. Det kan betyde lukning af Rønne-Køge færge-forbindelsen. Det koster Bornholms erhvervsliv 25 mio. kr. årligt, og Køge mister over hundrede arbejds-pladser til Sverige. Tilmed med dansk statstilskud.

I øjeblikket forhandler Folketingets partier om fremtidens færgebetjening af Bornholm. Færgebetjeningen til og fra Bornholm er støttet af den danske stat for at fremme en række samfundsmæssige hensyn. Støtten skal først og fremmest medvirke til at opretholde gode livsbetingelser for bornholmere og sikre gode udviklingsmuligheder for Bornholms erhvervsliv. Men også for erhverv og befolkning i Køge er færgeforbindelsen Rønne-Køge vigtig.

Danske Havne er gået ind i sagen for at sikre, at betingelserne for Bornholms erhvervsliv og for Køge-området bringes ind i overvejelserne. Direktør i Danske Havne, Gitte Lillelund Bech udtaler: ”Principielt finder Danske Havne det meget uheldigt, at ”dansk gods” gives til Sverige, og danske arbejdspladser tabes. Samtidig påføres Bornholms Erhvervsliv årlige meromkostninger på 25-31 mio. kr., og Køge-området taber job og godsvolumen. For Køges vedkommende vil havnen miste omsætning for 191 mio. kr. samtidig med, at 147 årsværk i Køge-området forsvinder, hvis ruten nedlægges helt. Hvis ruten reduceres til færre afgange end i dag, vil det stadig koste omsætning og arbejdspladser i Køge. Hvorfor flytte arbejdspladser til Sverige med dansk statstilskud?”

For mere information kontakt Tom Elmer Christensen, Danske Havne.

 

DSC00246 (2).jpg
Kilde: Køge Havn

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen