Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Havnekran, Grenaa Havn

Grenaa Havn har netop underskrevet kontrakt på en LHM 550 Liebherr havnekran til ca. 25 mio. kroner. Udover at være udstyret med intelligent automatiseret teknologi, er kranen, som del i havnens bæredygtighedsstrategi, under ombygning til at kunne køre på el.

Den elektriske mobile Liebherr havnekran forventes leveret til marts 2021. Indtil da bliver den opdateret hos Liebherr i Rostock, hvor den ombygges til at kunne køre på el.

”Kraner og andre store maskiner, der håndterer materiel på de danske havne, kræver store mængder diesel og udleder CO2, når de losser og laster. Derfor betragter vi omstillingen til elektriske maskiner, som et vigtigt skridt på vejen mod en grønnere omstilling” fortæller Henrik Carstensen, CEO hos Grenaa Havn A/S, og fortsætter:

Indkøbet af Liebherr mobilkranen understøtter FN’s verdensmål 7 (Bæredygtig energi), som er et af de mål vi arbejder med i vores nye 2025 strategi. Ved at ombygge kranen til at kunne køre på el, reducerer vi CO2-udledningen betydeligt med 275 tons pr. år, i forhold til Gottwald kranen som vi erstatter. Derved nedbringer vi også vores kunders klimaaftryk ved håndteringen af gods over kaj”.

Intelligent teknologi effektiviserer håndteringen af materiel
Kranen er udstyret med intelligente funktioner som ergonomisk styring og avanceret software, der både hjælper kranens operatører og garanterer en øget produktivitet:
 

”Med den avancerede software bl.a. ”teach in-funktionen”, automatiseres materialehåndteringen så operatøren ikke skal losse og laste manuelt. Det betyder, at kranen kan køre flere cyklusser i timen, hvilket effektiviserer operationerne markant”, fortæller Henrik Carstensen.

Den 467 tonstunge kran har en løftekapacitet på 144 ton på 20 meter og 40 ton på 54 meter, og en 360 graders mobilitet. Dette sikrer en høj manøvredygtighed, som gør den velegnet til omfattende operationer som håndtering af bulk, skrot og projektlaster på de fortsat større skibe, der anløber kajen eller som STS-operationer (ship-to-ship).
En ideel partner til omfattende projekter
”Med vores kajnære havnearealer og centrale beliggenhed, er Grenaa Havn en ideel hubhavn med optimale betingelser for effektiv distribution i hele landet. Sammenholdes dette med vores sikre opbevaringsarealer og effektive udstyr som den nyindkøbte Liebherr kran, så lever vi op til vores målsætning om at kunne levere kundetilpassede serviceydelser af høj kvalitet til selv de mest omfattende projekter”, fortæller Henrik Carstensen.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen