Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

4-300x225

EUs Interreg støtter projekter om cirkulær økonomi

I Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak er det muligt at søge midler til et projekt som ”understøtter en ressourceeffektiv tilgang til produkter og ressourcer”.

Der kan søges støtte til cirkulær økonomi projekter søge inden for følgende områder:

  • Innovation: mål 1.1 og 1.2.
  • Grøn Økonomi: mål 2.1, 2.2 og 2.3.
  • Transport: mål 3.3.

I ansøgningen skal du forklare, hvordan dit projekt vil kunne bidrage til at opnå det mål, du har valgt.

Er du i tvivl om, hvilke typer af projekter, som kan få støtte, kan du kigge på listen herunder. Du skal være opmærksom på, at listen kun er vejledende.

Eksempler på grænseregionale samarbejdsindsatser som kan være aktuelle indenfor programmet er:

  • Indsatser der bidrager til at øge antallet af forskere på det cirkulære område.
  • Indsatser der bidrager til at øge investeringer i forskning og udvikling på det cirkulære område.
  • Indsatser der bidrager til at øge produktionen af vedvarende energi.
  • Indsatser der bidrager til at øge andelen af anvendelse af vedvarende energi (ift. det totale energiforbrug).
  • Indsatser der bidrager til at øge brug af vedvarende energikilder i transportsystemer.
  • Indsatser der bidrager til at reducere energiforbruget i transportsystemer.

Læs om ansøgningen på Central Denmark’s EU Office’ hjemmeside her

Se flere mulige indsatser under de enkelte indsatsområder her.

Husk at du året rundt kan søge om for projektmidler til at udarbejde ansøgning og opbygge partnerskab.

Læs mere om ansøgningen her.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen