Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

marcod_christine_lunde_006

Hvad er Det Maritime Elitetræningscenter?
Scale-Up Denmark er et nationalt vækstpolitisk initiativ til 165 millioner kroner søsat i et samarbejde mellem de fem danske regioner og Erhvervsstyrelsen. Det Maritime Elitetræningscenter er ét af 10 centre i Scale-Up Denmark.
Formålet er at tiltrække danske og internationale højvækstvirksomheder til individuelle træningsforløb i 10 accelerationsmiljøer fordelt i Danmark.
Læs mere her: www.scale-updenmark.com.
I Det Maritime Elitetræningscenter udvælges 30 kandidater til programmet blandt 200 screenede i perioden 2016-2019
Målet er at skabe 150 jobs, 90 mio. kr. i omsætning og øge eksporten med 36 mio. kr. på fem år.
Centret er placeret i Nordjylland i et konsortium mellem MARCOD, LIVA consult A/S og Væksthus Nordjylland

Hvorfor er det interessant for havnene?
Fordi programmet udvikler og opskalerer de virksomheder, som allerede ligger på havnene, så de kan medvirke til at styrke det maritime økosystem og forrente deres havneudvidelser.
Det er også interessant for havnene i forbindelse med deres tiltrækningsstrategier, da udenlandske virksomheder også kan deltage, hvis de etablerer sig i DK med dansk CVR nr og har et produkt på markedet.

Hvem kan være med?
Du skal være en SMV iht EU’s definition, dvs. under 250 ansatte og du må ikke have en årlig omsætning på over EUR 50 mio. og/eller en årlig samlet balance på ikke over EUR 43 mio.

Derudover skal du opfylde følgende parametre:

• Virksomheden skal have et ekstraordinært vækstpotentiale
(skal have produkt og være ude på markedet)
• Ledelsens ambitions- og kapacitetsniveau skal være tårnhøje
• Projektets kvalitet skal være højt, nøje beskrevet og med konkrete og ambitiøse mål

Hvad består udviklingsforløbet af?
Udviklingsforløbet varer ca 6 mdr og omfatter op til 200 rådgivningstimer.
De udvalgte virksomheder deltager først i en 2-dages start camp med de øvrige virksomheder på holdet. Start campen kickstarter forløbet, og her lærer du også de andre virksomheder i træningsprogrammet at kende. Start campen omhandler primært strategi og ledelse.
Herefter følger en række workshops, som er skræddersyet til holdets behov.
Forløbet afsluttes med en slutcamp, som omhandler eksekvering af strategi, forandringsledelse, ledelseskommunikation mm.
Virksomheden får tilknyttet en personlig forretningsudvikler gennem hele forløbet, som også hjælper virksomheden med at udfærdige en vækstplan.
Endvidere får virksomheden et individuelt rådgivningsforløb, som er skræddersyet til virksomhedens behov.
Sidst men ikke mindst får virksomheden mulighed for et kapitalforløb, hvor virksomheden kapitalbehov analyseres og matches med udvalgte kapitalkilder. Virksomheden får også hjælp til pitche sit udviklingsprojekt overfor de rette kapitalkilder.

Hvad koster det?
Mellem DKK 56.250 og 81.250 for op til 200 timers træning, fordelt på kollektive aktiviteter, individuelt rådgivningsforløb samt kapitalforløb. Der lægges en startbetaling, når virksomhedens ansøgning er godkendt, og virksomheden lægger ud for den individuelle rådgivning, som varierer mellem 100.000-200.000 og får så senere 70% refunderet heraf. Det kan gøres så billigt pga. et væsentligt tilskud fra Den Danske Maritime Fond. Totalt set betaler virksomheden mellem DKK 56.000 og 82.000 for op til 200 timers rådgivning.

Hvad er tidsrammen?
6-8 mdr. Første hold starter op 27-27/2-17, og ansøgningsfrist til hold 1 er 19/1-17. Hold 2 starter op til september 2017.

Hvad er outputtet for den deltagende virksomhed?
Det maritime Scale-up program understøtter og booster din igangværende eller forestående virksomheds forretningsudvikling

• Du bliver holdt fast på en udviklingsopgave, der flytter virksomheden
• Du får eksterne specialist øjne på din virksomhed
• Du får tilknyttet en personlig forretningsudvikler
• Du får netværk med andre maritime SMVere og kan erfa-udveksle med dem
• Du får ny kapital til at realisere din virksomheds potentiale og vækst
• Det er ikke dyrt og kræver meget lidt administration at deltage

Hvem skal havnen og kunderne tale med, hvis de vil involvere sig i Det Maritime Elitetræningscenter eller bare høre mere?

Kontakt projektleder Allan Hejslet, mobil 30133043 eller email ah@marcod.dk

Link: for mere info se her, her og her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen