Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Klaus Andersen, Danske Havnevirksomheder

Interview med Klaus G. Andersen, ejer og adm. direktør i Fredericia Shipping A/S, der taler om danske havnes styrker i forhold til fleksibilitet, pragmatiske og omkostningseffektive løsninger, om at havne i højere grad bør være en del af den nationale infrastruktur og problemerne, der kan opstå, når man glemmer, at havne ikke er boligområder, men erhvervscentre, hvor virksomhederne på havnen kan støve og støje.

Fredericia Shipping er inde i en rivende udvikling. Hvordan ser du markedet udvikle sig, og hvor ser du Fredericia Shipping om 10 år?

Jeg tror, der bliver en meget begrænset samfundsvækst i mange år fremover, så den havnevækst der normalt drives af den generelle samfundsvækst og forbrugsstigning skal vi nok ikke forvente os. Til gengæld kan vi nok forvente en vækst i de varetyper, der driver vores energiomstilling, dvs. biomasse og affald samt en vækst i kornudskibninger drevet af nedgangen i vores animalske produktion og derved lavere kornforbrug i foder og måske nogen stigning drevet af en øget gødskning i landbruget. I Fredericia Shipping vil vi prøve at følge med i denne udvikling.

Vi ser det også som en del af udviklingen, at havnene udvikler sig endnu mere til transportcentre, hvor hele transportkæden mødes – bane, landevej og sø og med bagland med dry-ports. Havnene skal transportmæssigt favne bredere, og den udvikling skal vi også følge.

Som bruger af de danske erhvervshavne, hvor er de danske havne stærke i forhold til de udenlandske havne, I også bruger?

Vi er i de danske havne stærke på fleksibiliteten og især på omkostninger. Det skal vi fortsat passe på, dvs. fleksibilitet til at arbejde med skibene, når der er behov og så til lavere omkostninger end i udenlandske havne. Når det så er sagt, så er de udenlandske havne typisk også større og har et større sikkerhedsniveau og procedurer, der kan være med til at forklare prisforskellen. Men alt andet lige så er de danske havne gode til at lave pragmatiske løsninger, have sikkerheden for øje – men uden at overdrive. Vi har reelt allerede en havnesektor i verdensklasse, så det er forkert at tro, vi skal lave en helt masse om for at blive verdensklasse!

Hvordan er betingelserne for godshåndtering og mæglervirksomhed i havnene i Tyskland, Polen, Sverige, Norge og Holland?

Udlandet er jo ofte drevet af større havneenheder, så det er sværere at gøre sig gældende. I Sverige er langt den meste havneoperation drevet af de offentlige havne, der er meget dyr og ufleksibel. Lad os kalde en spade for en spade – de offentligt drevne svenske havne kan sikkert være gode i nogle sammenhænge, men vi kan fx stort set ikke forvente, at der arbejdes med overtid. Det er et eller andet sted en arrogance over for erhvervet – og så er priserne også voldsomt høje. Den bedste måde at drive en havnearbejderomkostning ned på, er ved at true med at gå til konkurrenten, men den trussel er bare ikke relevant i den svenske kontekst. Så lønningerne bliver svære at holde nede. Det er det, vi advarer imod i Danmark.

Hvilke udenlandske havne har bedre betingelser for godshåndtering og mæglervirksomhed end det, der kendes i danske havne?

Ikke nogen jeg lige kan komme på! Jeg tror i øvrigt, at konkurrencen mellem danske og udenlandske havne er meget begrænset og ikke noget, der kan rykke godsmængder af nogen betydning.

Så er der andre områder, hvor jeg ser større problemer for de danske havne. Vi skal bl.a. passe på med ikke at overimplementere EU regler i Danmark.

Men hvor vi ser de største problemer for de danske havne er, at vi ikke er så gode til at beskytte havnene. Kommunen bevæger sig ind på havnen. I andre lande er de meget bedre til at passe på deres erhvervshavne og se dem som national infrastruktur. Med den meget strikse miljølovgivning i Danmark, og de restriktioner, der er med bl.a. støj og med brandfarer i forhold til eksempelvis oplag af flis – så bliver havnene mast, når boliger og kommune bevæger sig ind på havnen.

Så vi kunne være bedre til at beskytte havnene, tænke havnene som national infrastruktur og tænke i mere pragmatisk miljøpolitik.

Hvilken havn besøgte du sidst, og hvad var anledningen?

Hvis jeg ikke regner Fredericia med så var det nok Lindø i forbindelse med TØF konferencen!

For mere information. Kontakt Sofie Gravers Jacobsen, Danske Havne, og læs flere nyheder fra Danske Havne her. 

 

Klaus Andersen, Danske Havnevirksomheder.jpg
Adm.direktør og ejer Klaus Andersen, Fredericia Shipping A/S

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen