Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Willy Skagen

Du har været havnedirektør i Skagen Havn siden 2003. Hvad er det for en rejse, du og Skagen Havn har været på de sidste 13 år?
Det har været en utrolig spændende rejse, hvor vi har haft et stærkt fokus på at videreudvikle havnen fra en ret ensidig satsning på fiskeri, som er en stærk del af vores DNA som Danmarks største fiskerihavn, til at være en bred erhvervshavn med fire stærke forretningsområder: Fiskeri & forarbejdning, maritim service, gods & bunkring samt krydstogt og oplevelsesøkonomi. Vi har i dag nogle store aktører og fuldendte værdikæder på alle fire forretningsområder. Vi har en strategisk tilgang til at styrke vores værdikæder og zoneinddele havnen, så erhvervsområder ikke konflikter, men indgår i god synergi med hinanden.

Vi har i perioden haft en ekspansiv tilgang til udviklingen, og der er gennemført talrige udviklings- og infrastrukturprojekter. Der er fx investeret cirka 250 millioner kroner i projekter, der har relation til fiskeriet – såsom nye kajer til landinger af fisk, fisketerminal, tørdok og trawltrækplads. Derudover er der investeret store beløb i etape 1 og etape 2 af havneudvidelsen, som har resulteret i et forøget landareal med 110.000 kvadratmeter, bredere indsejling på over 250 meter, 600 meter ny kaj og et nyt havnebassin. Pt. arbejder vi på at skabe grundlaget for en etape 3.

Vi ønsker som havn at være en attraktiv og aktiv partner, der skaber mulighed for vækst og bæredygtig udvikling for havnens kunder og aktører.

Hvor ser du Skagen Havns styrker?
Vi har nogle tydelige styrkepositioner, som relaterer sig til vores fire forretningsområder samt vores unikke, geografiske placering. Vi har en stærk styrkeposition i fiskeriet som Danmarks største fiskerihavn og særligt på det pelagiske fiskeri og industrifisk. Så har vi en styrkeposition inden for krydstogt og oplevelsesøkonomi, som vi forventer skal udbygges væsentligt de kommende år.

Vores geografiske beliggenhed i forhold til den maritime trafik mellem Nordsøen og hele Baltikum giver os unikke fordele. Det er en position, som vi bruger aktivt til opdyrkning af nye forretningsområder og til at styrke de eksisterende. Der passerer godt 60.000 erhvervsfartøjer årligt, så der ligger et stort uopdyrket potentiale. Det gælder lige fra at være liggeplads for skibe til at øge de maritime service- og reparationsopgaver eller andre typer af samhandel og services som bunkring. I forbindelse med etape 2 er der etableret en ny bunkerterminal, hvor fartøjer på op til 400 meter nu kan anløbe havnen, ligesom der via bunkerskibe er mulighed for levering af olieprodukter uden for havnen.

Hvad planlægger Skagen Havn af aktiviteter inden for fiskeri?
Den helt store aktivitet er en etape 3 af havneudvidelsen, som vi arbejder på at skabe platformen til. Udvidelsen er primært fokuseret mod at skabe større og bedre rammer for aktører i relation til fiskeriet – både fiskere og fiskeindustri. Udvidelsen indeholder en landudvidelse med cirka 130.000 kvadratmeter og 730 meter ny kaj. Vi er pt. i kontakt med adskillige nye kunder i relation til fiskeriet, og vi har en efterspørgsel på areal fra eksisterende kunder. Vi forventer, at udvidelsen kan være med til at tiltrække yderligere udenlandske fartøjer, der vil benytte Skagen som fast havn og bygge basisfaciliteter som kontor og lagerhaller.

Hvor ser du uudnyttede potentialer for Skagen Havn – enten inden for havnens område eller i samarbejde med andre havne eller regionalt?
Vi ser helt klart nogle potentialer inden for service til handelsflåden i bred forstand samt et potentiale for at skabe yderligere forretning på modtagelse og rensning af industrielt spildevand. Vi er allerede i dialog med potentielle investorer og aktører, der overvejer at igangsætte de aktiviteter. Vi ser også etape 3 som et potentiale for at skabe yderligere udvikling inden for fiskeri og fiskeindustrien.

I forhold til krydstogt forventer vi, at der bliver flere projekter, hvor vi kan samarbejde med primært Aalborg Havn og regionale krydstogtaktører for at styrke krydstogtdelen i Region Nordjylland.

Skagen Havn har satset på krydstogtindustrien med bl.a. en ny krydstogtskaj i 2015 og forbedrede modtagefaciliteter. Hvad betyder det for Skagen Havn, at I har valgt at satse på krydstogtindustrien?
Den nye kaj og en opsøgende salgsindsats har betydet, at der fra at være 10 anløb med 7.500 gæster i 2014 nu er anmeldt 28 anløb med 38.231 gæster i 2017. Dertil kommer godt 16.000 besætningsmedlemmer.

Skibene betaler en skibsafgift pr. BT (bruttoton), som skaber en fornuftig økonomi for os, når disse store skibe lægger til med stigende hyppighed. De betaler en for os attraktiv afgift for at ligge typisk 6 – 12 timer, og de indtægter kan være med til at forrente dele af investeringen i havneudvidelsens etape 2. I øvrigt ser vi, at krydstogt giver en god brandingværdi for byen og et godt afkast til hele lokalområdet herunder byens handelsliv og turistattraktioner.

Hvilken havn besøgte du sidst, og hvad var anledningen?
Mit sidste besøg var til Rønne og Nexø Havn i forbindelse med et udvalgsmøde i FiskerihavneForum i regi af Danske Havne. Jeg besøger heldigvis rigtig mange havne både danske og udenlandske, og når jeg er til møde eller andre aktiviteter på en havn, sætter jeg så vidt muligt tid af til, at jeg har mulighed for at få et indblik i, hvad der sker på havneområdet.

 

 

willy_b_hansen_14
Billedet viser adm. direktør Willy B. Hansen, Skagen Havn

Læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen