Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Peter Maskell

Du har været bestyrelsesformand for Danske Havne i to år. Hvorfor mener du, at havnenes sag er så vigtig at arbejde for?

Det er jo bl.a., fordi havnene er en meget overset brik i det danske transportsystem. Havnene er simpelthen en del af forudsætningerne for Danmarks konkurrenceevne.

Når det er sagt, så er jeg også af den overbevisning, at havnene ligger inde med et stort potentiale for forbedringer. Der er stadig en del områder, hvor de danske erhvervshavne kan gøre det bedre. Det forbedringspotentiale er både interessant for mig at beskæftige mig med og samtidig helt overordnet en særdeles vigtig sag at arbejde for.

Hvad er du mest glad for at have opnået som bestyrelsesformand for Danske Havne?

Det er først og fremmest, at vi nu har fået en brancheorganisation, der kan stå på egne ben. Vi har fået en direktør, der dygtigt synliggør Danske Havne, og en organisation, der er gearet til at påvirke beslutningsprocesser og dermed udmønte det forbedringspotentiale, som havnene ligger inde med.

Så synes jeg også, det har været to år med et beundringsværdigt samarbejde internt i Danske Havnes bestyrelse, men også eksternt blandt Danske Havnes medlemmer, partnere og den bredere interesseflade.

Specielt er jeg glad for de mange konstruktive snakke med havnevirksomhederne, som har betydet, at vi i stadig højere grad ser hinanden som partnere fremfor modstandere. Det kan være, vi er hjulpet af tidsånden, at det bare har været nemmere nu, men uanset årsag så er det flot og lover godt for den fremtidige udvikling af søbåren transport.

Hvad har gjort størst indtryk på dig i forhold til havnenes udvikling de seneste to år?

Jeg har været involveret i havnesektoren i en halv menneskealder, og i det lys har de seneste to som bestyrelsesformand for Danske Havne været kendetegnet ved en underliggende strøm af øget professionalisering. Selv den mindste havn er nu klar over, at ’business as usual’ ikke længere går. Tværtimod ser jeg en bred og opmuntrende villighed til at samarbejde med tidligere konkurrenter og til at lære af andre, høste nye erfaringer og bruge dem til at skabe udvikling på havnene.

På den negative side er det forstemmende igen og igen at møde den beskedne beslutningskraft hos myndighederne, når de stilles over for problemer, der forudsætter løsninger på tværs af sektorer. Så er indstillingen desværre ofte, at det dårligt lader sig gøre – det kan ikke være vores bord – det må andre tage sig af. I havneøjemed tænker jeg bl.a. på finansieringen af A/S havne, som fortsat ikke har fundet en tilfredsstillende løsning, skønt guderne skal vide, at det ikke skyldes manglende energi fra vores side.

Hvad vil du savne mest, når du træder tilbage som bestyrelsesformand for Danske Havne?

Jeg vil savne livtaget med alle de meget konkrete opgaver, der så fremragende supplerer mit virke som professor på CBS, og som i sagens natur ofte er super teoretisk. Med havnene er det hele dejligt konkret – der er containere og gods, udvidelser og arealer – det er meget livgivende at have den kobling.

Jeg vil også savne de mange dejlige havnefolk, der er vidende, muntre, gode at arbejde sammen med og som er stolte over deres gesjæft i alle dens komplicerede detaljer.

I årenes løb har jeg arbejdet med talrige sekretariater, men har altid været særligt glad for Danske Havnes sekretariat, også før jeg blev bestyrelsesformand. Medarbejderne har løftet deres opgaver langt over, hvad sekretariatets størrelse tilsiger, med en positiv indstilling og i en rigtig iværksætterånd.

Hvis du skal give et godt råd til den nye formand for Danske Havne, hvad skulle det så være?

At han ikke lader sin naturlige ydmyghed hæmme handlekraften, men hurtigt finder en god balance mellem de to. Og at han husker, at alle fødder ikke trives i den samme skostørrelse. Accept af forskelligheden i Danske Havne er en afgørende styrke for organisationen.

Læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Peter Maskell

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen