Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Download billede
foto/photo: MEDVIND/Bent Sørensen

Hvilken udvikling ønsker du at arbejde for som formand for Danske Havne?

Først og fremmest vil jeg fortsætte den udvikling i Danske Havne, der har været i gang nogle år. Det drejer sig bl.a. om at sætte de danske erhvervshavne på landkortet. Sætte fokus på den vækst, der skabes af og i relation til havnene. Og sætte fokus på, at vi bliver endnu bedre til at udnytte og udvikle de potentialer, der ligger i havnene. Nogle af de mærkesager vil jeg selvfølgelig også arbejde for i Danske Havne regi. Det drejer sig om modalskift. Vi skal arbejde på, at vi får mere gods over kaj.

Så er jeg også optaget af greening. Skibsfarten har stadig problemer med emissioner, og det skal vi have adresseret, så søfart bliver et mere miljørigtigt alternativ.

Hvor skal erhvervshavnene selv sætte ind for at blive mere konkurrencedygtige nationalt såvel som internationalt?

Generelt er havne meget veldrevne. Men det betyder ikke, at vi skal hvile på laurbærerne. Der er stadig et stort potentiale for at udvikle forretningen yderligere. Vi er stadig ikke tilbage på det godsmængdeniveau, som vi lå på før krisen. Til gengæld er der dukket nogle nye forretningsmuligheder op, og der har havnene været dygtige til at gribe de nye forretningsmuligheder og så at sige få flere ben at stå på ud over alene mængden af gods over kaj. Så hvis vi, som havne, kan blive endnu bedre til at gribe de forretningsmuligheder, der ligger, og udnytte og udvikle havnenes potentiale endnu mere, så kan vi blive mere konkurrencedygtige også internationalt. Det er sådan set nødvendigt.

Du er med i erhvervs- og vækstministerens ti mand store Vækstteam for Det Blå Danmark. Hvad vil du rette fokus på?

Jeg er glad for at være med, og det er en stor cadeau til havnene, at Erhvervs- og Vækstministeriet tænker havnene ind som et af omdrejningspunkterne for, at den maritime klynge kan udvikles yderligere. Når det så er sagt, så har jeg ikke noget officielt endnu. Bjørn B. Christiansen og jeg skal rundt og lytte til medlemshavnene. Når vi har været rundt og samlet op, så melder jeg mere ud i forhold til, hvordan jeg kan byde ind med initiativer, der kan bidrage til at fastholde den danske maritime styrkeposition og en konkurrencedygtig havnesektor.

Når vi gør status om 2 år, hvordan ser Danske Havne så ud?

Vi skal helst ikke være stivnet i den endelige form endnu! Jeg håber, at Danske Havne vil være en endnu mere dynamisk og offensiv brancheorganisation, der med de nødvendige kompetencer både kan levere den rette service til medlemmer og de skarpe analyser, der skal til for at varetage medlemmernes interesser bedst muligt.

Hvordan ser de danske havne ud om to år?

Jeg tror meget, det drejer sig om, hvorvidt der er de rette kompetencer i havnene. Havnene har været gode til at gribe de forretningsmuligheder, der har vist sig. Det skal de blive endnu bedre til. Det handler om forandringsparathed – evnen til at opfange de muligheder, der måtte vise sig og klø på. Der vil reelt set nok ikke være meget forandret med havnene som sådan, men vi skal evne at gribe mulighederne. Nu tager jeg Esbjerg Havn som eksempel, det er trods alt den havn, jeg kender bedst. Havde du spurgt folk for 15 år siden, hvordan Esbjerg Havn ville se ud i 2016, så ville de fleste nok alt andet lige stadig have haft fisk som et godt bud på indtjeningskilde. Det er jo så et helt andet billede, vi fik. Så vi skal være parate til at navigere i de store strukturelle forandringer og evne af fange mulighederne. Sådan er de danske havne forhåbentlig endnu mere om to år.

Hvilken havn besøgte du sidst, og hvad var anledningen?

Inden for de sidste par dage har jeg besøgt Frederikshavn Havn og Aalborg Havn A/S i forbindelse med Bjørns og min rundrejse til Danske Havnes medlemmer. Og inden for de næste par uger vil jeg besøge yderligere fire-fem havne på vores rundtur.

Og så kommer jeg jo også en del i Esbjerg Havn!

Læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Download billede
Formand for Danske Havne, havnedirektør Ole Ingrsich, Esbjerg Havn
Kilde: MEDVIND/Bent Sørensen

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen