Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havne har interviewet Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen. Hør mere om, hvad Lars Løkke mener om havneloven, arbejdet med at gøre Køge Havn til et logistisk samlingspunkt, en venlig opfordring til transportministeren om at begynde forhandlinger om Havnepakke 3, og om hvordan havnene kan blive bedre til at promovere sig.

80 procent af alt udenrigsgods kommer via de danske erhvervshavne, men mere gods kan transporteres via søvejen. Det vil betyde en aflastning af vejnettet, og det er bedre for miljøet. Det fordrer yderligere samtænkning af transportsystemet. Hvordan vil du være med til at sikre, at velfungerende infrastruktur kan understøtte havnenes udvikling?
Investeringer i et sammenhængende transportsystem med velfungerende infrastruktur er en nødvendig forudsætning for at skabe vækst for de danske erhvervshavne og områderne omkring dem. Det har jeg set med egne øjne i min kreds, hvor der arbejdes på at gøre Køge Havn til et logistisk samlingspunkt med optimal sammenhæng mellem motorvej, jernbane og havn.

Jeg og Venstre så gerne, at der blev foretaget lignende satsninger og investeringer i alle danske erhvervshavne. Derfor er det skuffende, at regeringen endnu ikke har indkaldt til forhandlinger om udmøntningen af de 112 mio. kr. til Havnepakke 3, som vi jo fik tildelt i EU-støtte hen over sidste sommer. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor transportminister Magnus Heunicke tøver med at få pengene ud at arbejde.

Danske erhvervshavne skaber job og vækst i hele landet. Det gælder også i vandkants Danmark. Hvordan kan danske erhvervshavne blive bedre til selv at profilere havnenes styrker og den rolle, de spiller i lokalsamfundet?
Jeg tror, det handler om at få fortalt de gode historier hele vejen rundt om havnenes værdikæde, forstået på den måde, at havnene jo bidrager til meget mere end ”bare” transport af varer. For nu at vende tilbage til det, jeg kender bedst, Køge Havn, så kan jeg jo se, hvor stor betydning den stigende aktivitet i og omkring havnen har for vækst, udvikling og beskæftigelse i lokalsamfundet. Der er behov for at skabe flere private arbejdspladser her i landet, og her tror jeg, at havnene med fordel kan blive bedre til at promovere sig som et samlet erhverv og en ”vækstdriver” i samfundet.

For at havnene kan fortsætte med at sikre vækst og beskæftigelse, er det nødvendigt med de rette rammebetingelser. Havneloven skal evalueres i 2015 og er i dag en meget detaljeret lov. Vil du være med til at få gennemført en havnelov, der i højere grad er en rammelov eller infrastrukturlov, som det kendes fra fx luftfarten?
Venstre vil gerne gøre det lettere og billigere at drive virksomhed i Danmark – det gælder også for erhvervshavnene. Så hvis evalueringen af havneloven viser, at der med fordel kan løsnes op for detaljeringsgraden og i stedet gives nogle bredere rammer at agere inden for, ja – så giver det god mening i min optik.

Hvilken havn besøgte du sidst, og hvad var anledningen?
Ja, nu har jeg jo talt en del om Køge Havn. Og det skyldes, at det også er den sidste, jeg har besøgt. Senes, for at se på, hvordan man ønsker at skabe en ny bydel i Køge i havneområdet.

Men derudover har jeg også besøgt havnen i Hanstholm. Her er det ikke byudvikling, men helt traditionel erhvervshavneudvikling, der er på dagsordenen. Og sådan et besøg er jo med til at understrege, hvor vigtige danske havne er, når det gælder danske arbejdspladser.

Læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Lars Løkke m.fl. i Køge.jpg
Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen og MF Kristian Pihl Lorentzen (V),
besøgte direktør Thomas Kampmann, Køge Havn, den 22. april 2015

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen