Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Interview med formand Peter Maskell, Danske Havne, om at øge havnens godsomsætning, blå motorveje, der skal overhale landevejene og en styrkelse af samarbejdet havnene imellem

Som ny formand for Danske Havne, hvor ser du gerne havnene bevæger sig hen fremadrettet?

Jeg ser meget gerne en øget konkurrenceevne hos havnene. Og jeg ser meget gerne, at vi bevæger os i retning af en større grad af synlighed i den samlede transportkæde. Der må gerne komme større fodslag omkring det at lave erhvervsmæssigt samarbejde lokalt og regionalt. Indbyrdes kan havnene også øge deres forskellige typer af samarbejde. Det skulle så gerne resultere i en havnesektor, der står for en større del af den samlede godsomsætning end i dag og dermed samtidig, at havnene øger deres indtjening.

Hvor skal erhvervshavnene selv sætte ind for at blive mere konkurrencedygtige nationalt såvel som internationalt?

Organisationsformen er en vigtig del. Vi skal se på, hvordan havnene organiserer deres forretning. Der skal ske en yderligere professionalisering.

Det kan både være i forhold til en større andel af eksterne medlemmer i havnenes bestyrelser, der har kommerciel erfaring. Men det kan også være på kapitalsiden. Der kan være tale om flere private investorer.

Igen kan det netop også være en fordel, at erhvervshavnene også selv sætter ind med øget samarbejde. Et øget samarbejde havnene imellem er vigtigt – så man både får øget markedsføring og også specialisering mellem forskellige typer af produkter.

Har erhvervshavnene de rette rammebetingelser at arbejde under i forhold til at sikre forretningsudvikling og agere som kommercielle virksomheder?

Jeg tror, vi har brug for en fornyelse af havneloven, som også regeringen har varslet. Nu er vi jo i den fase, der handler om at samle erfaringer. Den venter jeg mig meget af.

Det er også et spørgsmål om, hvorvidt den samlede politik for transportkæden er rigtigt skruet sammen. Det har at gøre med konkurrencen mellem havets og landets motorveje. Er den politik skruet rigtigt sammen? Det er jeg ikke så sikker på.

Hvilken udvikling ønsker du at arbejde for i Danske Havne?

Nu får vi en ny direktør om ikke så forfærdelig længe. Det er et skridt i retning af den yderligere professionalisering, som organisationen har været igennem inden for det sidste år. Det skal understøtte markedsudviklingen.
Danske Havne skal blive mere slagkraftig. Også i EU regi. Vi skal skabe mere af den store energi, der er i middelhavslandendes havne, der pt. i for høj grad løber med opmærksomheden i EU-regi.
Vi skal også være en forening, der favner dybere. Vi skal være en organisation, der når ud i de yderste led i medlemsorganisationen. Danske Havne er ikke kun en forening for de store, det er en forening for alle erhvervshavne.

Hvilken havn besøgte du sidst, og hvad var anledningen?

Den sidste havn, jeg besøgte, var Shanghai Havn. Anledningen var statsbesøget med HM Dronningen i sidste uge. Med Shanghai Havn er vi oppe i en størrelse, som selv de store europæiske havne har svært ved helt at møde. Det er et vigtigt kinesisk forretningsområde for Danmark at få kontakt med i de her år.

Peter Maskell 300 dpi.jpg
Formand Peter Maskell, Danske Havne

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen